Minister Walden brengt werkbezoek aan Moengo en Albina

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft met haar staf dinsdag een werkbezoek gebracht aan Moengo en Albina. De bewindsvrouwe heeft tijdens deze bezoeken een onderhoud gehad met de districtscommissarissen Olivia Dominie van Marowijne-Zuidwest en Clyde Hunswijk van Marowijne-Noordoost. Gesproken is over hoe hoe de samenwerking tussen het ministerie en districtscommissarissen kan worden versterkt. Dit bericht het ministerie woensdag.

De minister wil in goede samenwerking met onder andere de ressortraadsleden werken aan consumentenzorg en facilitering van ondernemers per ressort. Walden wil zich sterk maken voor de verbetering van de informatievoorziening naar consumenten en winkeliers, zodat hun problemen kunnen worden opgelost. ‘Door samen te werken kom je tot betere oplossingen.’ 

Ten aanzien van de ondernemers in beide districten zal het ministerie faciliterend optreden, door met name exportmogelijkheden te scheppen, trainingen aan te bieden en het ter beschikking stellen van goedkoop kapitaal voor de aanschaf van goederen, zoals machines voor de productie.

De districtscommissarissen van Marowijne hebben hun volledige ondersteuning toegezegd in het helpen scheppen van mogelijkheden voor de ondernemers in hun district, omdat door productie er niet alleen geld in het laatje komt, maar ook arbeidsplaatsen worden gecreëerd, wat uiteindelijk resulteert in armoedebestrijding. Minister Walden voegde er verder aan toe, dat het primair doel van haar ministerie is om zorg te dragen voor welvaart en welzijn voor elk individu, maar in het bijzonder de consumenten en ondernemers in alle districten. 

In het onderhoud met de ressortraadsleden van beide districten toonde de minister de lijst met de richtprijzen van basis- en strategische goederen, die door het ministerie wordt gepubliceerd. ‘De winkeliers moeten zich houden aan deze maximale prijzen. Ze mogen de producten goedkoper verkopen maar niet duurder.’

De districtscommissarissen en het ministerie zullen een traject uitzetten, waarbij de hulp van districtsraads- en ressortraadsleden ingeroepen zal worden hoe winkelcontroles in hun eigen ressort uit te voeren. Zo zullen er trainingen aan die leden worden verzorgd over hoe onder andere aan prijsopname te kunnen doen om te voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt. Dit zal volgens minister Walden bijdragen aan het beschermen van de consument. 

Voor minister Walden is het belangrijk, dat goederen betaalbaar blijven, zo schrijft het ministerie in een persbericht. Beide districtscommissarissen hebben de samenwerking met het ministerie omarmd en zijn van oordeel dat winkelcontrole in hun gebied hard nodig is. Het fenomeen van vervallen goederen op de schappen viert hoogtij in Marowijne. Het is daarom van groot belang dat de consument bewust wordt gemaakt om op de vervaldata te letten, aldus Walden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: