Samenwerking en harmonie sleutelfactoren voor toekomst PL

Samenwerking en harmonie zullen sleutelfactoren zijn voor de verdere toekomst van de Pertjajah Luhur (PL). Het vertrouwen tussen de leden en de leiding, maar ook tussen de leden onderling, moet er altijd zijn. Het proces van groei is ingezet en er wordt gewerkt aan herstel van de eenheid.

Dit zijn enkele van de belangrijkste boodschappen die verschillende sprekers hebben meegegeven aan de selecte groepPL-ers, die op zaterdag 5 december de 22ste verjaardag van de partij herdachten. PL-voorzitter Paul Somohardjo is de Almachtige dankbaar dat hij deze viering mocht meemaken. Hij is ervan overtuigd dat het komende bestuur de belangrijke principe van Gotong Royong, het gezamenlijk bereiken van doelen, hoog zal houden. Somohardjo zegt dat de partij een moeilijke tijd heeft gehad om de versplintering, die is opgetreden vanwege het uittreden van een aantal exponenten, weer recht te trekken. Hij is blij dat vele van hen zijn teruggekeerd. “Ze hebben ingezien dat ze fout waren. De kunst is nu om die eenheid te bewaren”, aldus de partijvoorzitter.

Ook dit jaar heeft de PL een dankdienst gehouden in verband met haar jaardag.

De partij werkt er hard aan om het vertrouwen te winnen van de samenleving en te tonen dat zij daadwerkelijk werkt voor land en volk. “Wij gaan zeker naar het vormen van mensen die geloven in de doelstelling van Pertjajah Luhur, die geloven in de ideologie van gotong royong en rukun”, zegt PL-ondervoorzitter Nasier Eskak. Gotong royong is samenwerken aan bepaalde doelen en rukun is de harmonie, die er altijd zou moeten zijn en die nodig is om de samenwerking op gang te laten komen. Eskak, die op het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook directeur is van het departement Binnenlandse Zaken, is zeer verheugd om het 22-jarig bestaan van de partij te kunnen vieren, maar stelt dat het niet daarbij blijft. “Tegelijkertijd ben ik mij ervan bewust dat 22 jaar nog niet zo oud is in het proces van verworden naar een partij met stabiele structuren, stabiele waarden en normen, maar we zijn goed op weg.”

Een bedachtzame PL-secretaris Rob Soentik geeft aan dat de partij zich beter zal moeten inzetten om betere resultaten te boeken. “Dit is het moment om na te denken hoe wij het eigenlijk moeten aanpakken. En je ziet het, we zitten wel in de coalitie maar er moet heel wat gebeuren. Wat we nu zien is dat de prijzen stijgen, maar er worden een aantal maatregelen genomen om de economie gezond te maken. En ik denk dat we meer moeten communiceren met de achterban. De komende tijden moeten we nagaan wat mis is gegaan de afgelopen jaren en hoe we dat gaan herstellen.” Medehoofdbestuurslid Uraiqit Ramsaran is het daar mee eens: ”Het is belangrijk dat we even stilstaan en niet alleen feest vieren, maar dat we gaan richting bezinning. We zijn er nog steeds voor elkaar”, verzekert Uraiqit Ramsaran, die PL-hoofdbestuurslid is tevens minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

error: Kopiëren mag niet!