Bewoners Boslanti hebben schoon drinkwater

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft samen met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en districtscommissaris Walter Bonjaski de bewoners van het dorp Boslanti in het Matawaigebied een beleefdheidsbezoek gebracht. Tijdens het bezoek, welke heeft plaatsgevonden op 5 december 2020, is er ook een oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Beide ministeries maken er melding van dat deze installatie ervoor zorgt dat deze gemeenschap in het Boven-Saramacca gebied nu over schoon en veilig drinkwater beschikt.

Anno 2020 mag schoon drinkwater uit de kraan geen luxe meer zijn voor onze Surinamers. Volgens de ROS-minister is er sprake van ontwikkeling op het regionale vlak. “Het risico dat het water van de rivier vervuild kan zijn door de goudactiviteiten is ook aanwezig, dus het is belangrijk dat we gezond en schoon drinkwater naar de mensen brengen.”

Dit project is gefinancierd uit middelen van de Belgische overheid, die inkomt met ruim zevenhonderdduizend Euro om vijf waterzuiveringssystemen te installeren. “Het project is uitgevoerd door het Belgisch bedrijf, Bosaq,dat een adequate installatie voor de watervoorziening heeft opgezet”, meldt het ministerie van NH. De kosten voor onderhoud, distributie en randvoorzieningen worden bekostigd door Surinaamse overheid. Indien dit model goed wordt bevonden, zal de regering meer van deze systemen laten installeren.

Minister Abiamofo benadrukt dat het geïnstalleerd systeem ook de capaciteit heeft om de omliggende dorpen van drinkwater te kunnen voorzien. In het vooruitzicht ligt dat het ministerie het waterleidingnetwerk zal aanleggen, zodat de overige leefgemeenschappen eveneens kunnen beschikken over schoon en veilig drinkwater. De NH-topman geeft verder aan dat de formulering van het beleid op het gebied van water op basis van de committering van sustainable development goal 6 van de United Nations geschiedt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: