Surinaamse belangenorganisatie in Nederland wil zitting in adviescommissie regering inzake AOW-gat

Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse (ex-) Koninkrijksgenoten heeft vrijdag in een brief de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, gevraagd wat de actuele stand van zaken is rond het zogenoemde AOW-gat. Daarnaast wil zij zitting hebben in een nog door de regering te benoemen commissie die zich buigt over de juridische grondslag inzake het AOW-gat.

Het D’66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg diende 15 oktober een motie in, waarin hij stelt, dat een grote groep inwoners van Nederland die in de periode 1957 tot 1975 in Suriname heeft gewoond, een AOW-gat heeft. 

De tekst van de motie luidt: ‘Deze mensen zijn beperkt in staat geweest om dit AOW-gat te dichten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf in zijn brief van 19 augustus 2020 aan, dat het kabinet niet alleen geen juridische aanleiding ziet deze groep tegemoet te komen, maar daarbij ook aangeeft tevens geen juridische mogelijkheid te zien om gericht en uitsluitend voor deze groep een tegemoetkoming te geven voor hun onvolledige AOW-opbouw in de periode 1957–1975. Daarom verzoek ik de regering, een adviescommissie van wijzen in te stellen die nogmaals nagaat of er geen juridische grondslag kan worden gevonden die ruimte geeft om gericht en uitsluitend deze groep toenmalig rijksgenoten die leefde in Suriname in de periode 1957 tot 1975 en nu langere tijd woonachtig is in Nederland, tegemoet te komen voor hun onvolledige AOW-opbouw.’ 

De motie werd 27 oktober aangenomen en de heer Van Weyenberg zei toen:  ‘Het is belangrijk dat die commissie snel aan werk gaat, zodat wij de uitkomsten ook kunnen gebruiken in de kabinetsformatie. Ik wil vragen om een brief waarin het kabinet aangeeft hoe het dit gaat uitvoeren. En ik wil het kabinet vragen om ervoor te zorgen dat dat advies er ligt als de verkiezingen er zijn.’

HOOB stelt in haar brief aan de minister, ‘tot op heden nog

niets over deze commissie te hebben vernomen’. ‘HOOB acht het wenselijk en dringend dat zij ook zitting neemt in de betreffende adviescommissie. Onze organisatie heeft decennia aan ervaring en dossieropbouw gedaan betreffende deze kwestie, beschikt over ingevoerde juristen en experts die op een breed maatschappelijk draagvlak binnen deze groep ouderen kunnen rekenen. Aangezien voor deze groep tijd zeer kostbaar is verwachten wij dat op korte

termijn aangevangen wordt met deze adviescommissie van wijzen.’

error: Kopiëren mag niet!