Burger vindt in staat van beschuldiging stellen Adhin terecht

‘Artikel 140 moet uit de Grondwet worden geschrapt’

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft De Nationale Assemblee gevraagd, in een lijvig document, om oud-vicepresident en huidig NDP-Assembleelid Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen. Adhin zou betrokken zijn geweest bij het vernielen van apparatuur op het kabinet van de vicepresident. Dagblad Suriname was benieuwd naar de mening van de burger over deze kwestie. Kan de burger zich vinden in de ‘actie’ van het Openbaar Ministerie? Die vraag stelde het Dagblad Suriname op zijn Facebookpagina aan de lezers en volgers. Negen van de tien personen die reageren vinden het in staat van beschuldiging stellen terecht. Dat blijkt ook uit een poll op de website van Dagblad Suriname. 81 Procent van de uitgebrachte stemmen (1.015) vindt het een juiste gang van zaken. Slechts 241 personen die hun stem hebben uitgebracht (10 procent) keuren het optreden van de procureur-generaal af (de percentages dateren van vrijdagmiddag 4 december). Enkele willekeurig gekozen reacties zijn hieronder verwerkt.

Edward stelt in zijn reactie van oordeel te zijn, ‘dat deze extra (en onnodige) protectie voor politici overbodig is en zo gauw als mogelijk uit de Grondwet moet worden geschrapt’.

‘Niemand staat boven de wet’

Ook Oesha vindt, dat de regering artikel 140 uit de Grondwet moet schrappen. ‘Niemand staat boven de wet. Adhin was de eindverantwoordelijke op het kabinet van de vicepresident. Mocht blijken (bewijsmateriaal) dat er inderdaad computers et cetera van het kabinet zijn vernield, dan is het logisch hem in staat van beschuldiging te stellen, opsluiten en de schade bij hem te verhalen. Naar mijn mening was de afgelopen 10 jaar stelen een deugd.’

Miquel vraagt zich af waarom met ‘alle voortvarendheid speciaal deze zaak’ onderzocht wordt ‘en niet ‘de vele andere zaken die zich al jaren terug hebben afgespeeld vooral onder leiding van de regeringen 2000 tot 2010? Het schijnt maar niet te lukken om Bouterse achter de tralies te krijgen.’

‘Vele ex-ministers hebben goederen als auto’s en laptops nog onder zich’

Astrid schrijft: ‘Het gedrag is zeker verwijtbaar en af te keuren. Maar eerlijk, waarom is dit de eerste keer dat ik zo een afhandeling zie? Vele ex-ministers hebben goederen als auto’s, laptops et cetera nog onder zich.’

Coco: ‘Niemand heeft nu baat bij wraak. Er is nu veel werk te doen in Suriname, dat is belangrijker dan dit kinderachtig gezeur en machtsstrijd. Men is constant bezig chaos te creëren in Suriname en daar staat niemand op te wachten. Suriname Voorwaarts Mars.’

Rosie: ‘In staat van beschuldiging stellen en de rechterlijke macht hun werk laten doen. Ook moet artikel 140 geschrapt worden uit het wetboek, zodat iedereen, wie je ook bent, vervolgd kan worden. Mijn mening.’

Patricia denkt, dat het geval Adhin als voorbeeld moet worden gesteld. ‘Vooral een voorbeeld voor de jeugd. Je moet ergens toch beginnen? Dit gedrag hoort niet, het moet stoppen. Van mij mag Adhin gestraft worden. Ik meen mij te herinneren, dat hij na de inauguratie van Chan , geïnterviewd werd door een vrouwelijke journalist van Apintie. Aan Adhin werd vermeld, dat er sprake van roof was op verschillende departementen. Het antwoord van Adhin was: ‘Als het klopt wat u beweert, dan moeten de spullen terug gebracht worden.’ Wie kan zich dit gesprek nog herinneren?’

‘Het is misdadig wat Adhin en zijn kornuiten met dit land hebben gedaan’

Anil: ‘Het is misdadig wat Adhin en zijn kornuiten met dit land hebben gedaan. De procureur-generaal is terecht bezig om de heer Adhin in staat van beschuldiging te laten stellen door De Nationale Assemblee.’

Radjesh: ‘Laten we Adhin flink straffen als gemeenschap, zodat hij een voorbeeld wordt voor de rest van de politieke figuren om corruptie en vandalisme achterwege te laden. Zodra we Adhin beschermen is dat een vrijbrief voor andere politieke figuren om door te gaan met corruptie. Een gevangenisstraf van 1 jaar zou redelijk zijn. Kan hij de gemeenschap daarna vertellen dat crime doesn’t pay.’

Irwin: ‘Als je als een ex-vicepresident behandeld wilt worden, moet je je ook als een ex-vicepresident gedragen. Dit moet niet ongestraft blijven, zodat het een duidelijk signaal kan zijn voor anderen in de toekomst die denken dat een functie ze untouchable maakt.’

Dewdas: ‘Het gaat in deze niet om de apparatuur, maar om de informatie die er op staat en waar we niet meer bij kunnen. De vraag is waarom is dit gedaan? Welke bewijsmateriaal heeft hij hiermee willen vernietigen zodat de waarheid niet meer achterhaald kan worden? De 7- W vragen moeten in deze beantwoord worden en dat kan alleen door hem te vervolgen en wanneer de procureur-generaal zijn werk kan doen. Rechterlijke macht is het hoogste!’

Maureen: ‘Als hij gestraft moet worden, dan moet hij gestraft worden, want als de kleine man wordt opgesloten voor een klein vergrijp is dit van de ex-vicepresident een uitzonderlijk geval moet hij vrij uitgaan. Plaats jezelf in de schoenen van de kleine man en vergelijk.’

Gerda: ‘Nee, Adhin mag voor zijn verrichte daden niet ongestraft blijven. Het gaat om apparaten met heel veel informatie erin. Dit is met opzet gedaan. De kleine man zou niet ongestraft blijven. Waarom dan die ene in jas en das niet?’

Als hij niet gestraft wordt, wil zeggen dat ieder politicus vrij spel heeft: je mag breken en weggooien wat niet van jou is. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie.’

Kevin: ‘De pg moet zijn werk oprecht en goed doen, daarvoor zit hij daar toch. Alleen moet het geen piki piki plei worden.’

Ricardo: ‘Vraag me nog steeds af waarom deze wet niet per direct wordt aangepast, want bij alle zaken zullen ze hetzelfde probleem hebben. Het vooronderzoek in verband met de naschoolse opvang zal de volgende zijn. Het kan niet zo zijn in mijn ogen, dat deze mensen niet direct gevonnist kunnen worden, hierdoor creëer je al een soort discriminatie, ‘de normale Surinamer van de straat en de beleidsmakers’. Recht voor 1, recht voor allen.’

Leo beweert in zijn reactie, dat de procureur-generaal ook opgesloten moet worden. ‘Voor het meten met verschillende maten. Moet hij niet met pensioen? Is hij niet aan het dementeren? Gezien zijn handelingen die niet het Surinaamse belang dienen, maar van de kolonisator en de big nine droga boys.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: