Mario Sallons voorgedragen als ‘Persoon van het Jaar 2020’

Onderweg naar Frimangron ving Dagblad Suriname, op de stoep van de St. Bonifaciuskerk gevestigd bij de T-kruising  van de Johan Adolf Pengel- en de Anton de Komstraat, een gesprek tussen twee landgenoten op. Zij hadden het over De Man van het Jaar 2020. “Gezien de genderopvattingen wordt er tegenwoordig gesproken van: Persoon van het Jaar”, corrigeerde de een de ander.

Frimangron (Land van vrije mensen) is de stadswijk tussen de Drambrandersgracht en de Limesgracht, waar een samenleving ontstond van voormalige slaven (gemanumitteerden) en hun nakomelingen.

Politici vallen buiten de boot

Er moest diep nagedacht worden aan wie de eer toe te kennen. De naam Santokhi werd al gauw genoemd. Er werd getwijfeld.  “Politici mogen wat mij betreft dit jaar uit de boot vallen. De misere waarin het land verkeert, hebben wij voornamelijk aan hun te danken.”

Kinderen halen hun hart op

Frimangron Speeltuin waar kinderen zich kunnen vermaken in een veilige omgeving.

“Wat mij betreft, mag de ondernemer die iets verderop, op de hoek van de Beterwonenstraat, een kinderspeeltuin en een horecabedrijf geeft opgezet, in aanmerking komen voor de eer. De man is goed bezig. Suriname heeft ondernemers nodig. Het siert hem dat hij zich naast commercieel vakwerk beijvert om de buurt leefbaarder te maken. De kinderen halen hun hart op.”

Frimangron speeltuin

Nieuwsgierig naar wie achter de bedrijvigheid staat, klopte Dagblad Suriname aan op het aangeduide adres. Ondernemer Mario Sallons (38): “Welkom bij Frimangron Speeltuin. Het is een gebaar naar de kinderen van de buurt toe, zodat zij zich kunnen vermaken in een mooie en veilge omgeving.”

Binding

“De heer Sallons is een zegen voor de buurt. Kijk maar om u heen, hij heeft de school onlangs totaal gerenoveerd en voorzien van een speeltuintje”, getuigt de schooleider van de A.J.D. Wijdenbosch Kleuterschool van de Evangelische Broederegemmente, Sinds 1882 gevestigd aan de  Beterwonenstraat.

“Frimangron is bekend terrein voor mij, mijn grootouders hebben er gewoond. De binding met de buurt heeft mij ertoe gebracht om bij te dragen aan het welzijn van de omgeving. Het is gelukt omdat mijn oma Gisela Sallons-Klaiber (84) deze onderneming een goed hart toedraagt, ik beweeg mij ook in andere branches. Ik mag niet vergeten om mijn echtgenote Loriane als stuwende kracht te noemen.”

Weldoener en werkgever

“Ondernemerschap om u tegen tegen te zeggen”, looft een buurman.

“El Sabor de Lori begon 4 jaar geleden aan de Anton Dragtenweg 92 als afhaalrestaurant met een uitgebreid menu. Vooral de hamburgers gaan grif over de toonbank. In november 2019  werd de speelplaats en ons filiaal, met een rustiek houten dinne-in terras, geopend aan de Anton de Komstraat 82.”

Eenjarig bestaan

Het rustiek houten terras van El sabor de Lori aan de Anton de Komstraat 82.

Met inachtneming van de voorgeschreven covid-19 maatregelen werd het eenjarig bestaan van Frimangron Speeltuin en Sabor de Lori aan de Anton de Komstraat op 24 november jongstleden niet gevierd. Maar de  jaardag is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Dankbare burgers en personeel, dat voornamelijk uit buurtbewoners bestaat, hebben de weldoener en werkgever verrast met een opo-opo met de vrolijke tonen van een muziekgroep. Directeur Sallons zegt ontroerd te zijn geraakt.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: