Roy Bhikharie: “Rechterlijke macht gaat voorbij aan Bupo in zaak Adhin”

Met het niet ontvankelijk verklaren van het OM inzake de eerdere aanhouding van de gewezen vicepresident en thans assembleelid Ashwin Adhin, spreekt de PVP-leider Roy Bhikharie van klassenjustitie. In gesprek met Dagblad Suriname geeft Bhikharie aan dat hij de indruk heeft dat binnen de rechtsorde bewust of onbewust klassenjustitie is ingelijfd. Hij wijst erop dat menigeen ervan uitgaat dat wanneer de grondwet iets voorschrijft, dat die wetten automatisch rechtskracht hebben. “Dat is niet het juiste rechtsdenken, want er zijn wetten van hogere orde waarmee geen enkele wet in strijd mag zijn, ook de wet betreffende in staat van beschuldigingstelling van politieke ambtsdragers niet (artikel 140 van de grondwet).”

Bhikharie attendeert erop dat er in dit geval het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Bupo-verdrag, van toepassing is waarin opgenomen is dat allen gelijk zijn voor de wet en zonder discriminatie aanspraak hebben op gelijke bescherming door de wet (artikel 26). “Dus ongeacht je positie. Bupo is gebaseerd op het mensenrechtenverdrag wat boven de grondwet staat.” De PVP-leider merkt op dat noch de pg, noch de rechter-commissaris (rc) Siegline Wijnhard, noch het Hof van Justitie het Bupo-verdrag heeft meegenomen in de motivatie/beargumentering. De rechter-commissaris en het Hof van Justitie vinden dat Adhin eerst in staat van beschuldiging gesteld moet worden waartoe de pg het parlement reeds benaderd heeft.

“Het is de beschikking van het Hof die in principe onrechtmatig is en niet de eerdere aanhouding van Adhin; het stemt niet overeen met het mondiaal rechtsdenken.” Het bevreemdt Bhikharie dat de juristenvereniging stil is dat de rechterlijke macht voorbij gaat aan het Bupo-verdrag. Bhikharie vindt dat door artikel 140 van de Grondwet er onnodig een omweg gemaakt moet worden om het recht te laten zegevieren. Als de rechtsorde niet gezond wordt gemaakt, vreest hij dat elk lid van de regering een vrijbrief heeft om ontoelaatbare handelingen te plegen, zoals stelen. “Dat is toch een onzin. Er is verstrengeling van machten op een bepaald niveau. Wanneer een gewone medewerker iets steelt, dan wordt hij meteen opgepakt, maar wanneer een lid van de regering steelt dan kan men ineens niet meer achterhalen wie het is (klassenjustitie). Het draait hier alleen om geld en macht”, aldus Bhikharie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: