Districtscommissaris Bhola: “Orde, rust en veiligheid bewerkstelligen in het stadsdistrict”

Dagblad Suriname werd ontvangen door distritscommissaris Paramaribo Noordoost, Vidjai Ricardo Bhola, die drie maanden geleden de leiding van het bestuursgebied toevertrouwd kreeg van de VHP-coalitie regering. Orde, rust en veiligheid bewerkstellingen, behouden en verbeteren in zijn bestuursgebied, zijn hem heilig.  “Gezien het NDP-nalatenschap dat ik ben komen aantreffen, is het geen gemakkelijke opdracht om de toestand van ongeordendheid en verval te herstellen. Er valt bergen werk te verzetten. Het bestuursgebied is ingedeeld in vijf ressorten te weten Paramaribo Centrum, Rainville, Blauwgrond, Munder en Beekhuizen.”

Collectief tewerk gaan

“Het valt te betreuren dat de regeringen in de laatste jaren niet efficiënt genoeg hebben gewerkt. Nu worden de vraagstukken en problemen slagvaardig en doeltreffend aangepakt en wordt gewerkt aan herstel. Aan mij de taak om in samenwerking met de 250 bestuursambtenaren van mijn commissariaat, erop toe te zien, dat het werk voortaan doeltreffender, beter, sneller, accurater en efficiënter gedaan wordt. Mijn werkmethode is om collectief te werk gaan. Er zal op zo kort mogelijke termijn worden zorggedragen worden voor zichtbare verbetering.”

Het centraal bestuur

“Het districtsbestuur is een werk arm van het centraal bestuur. De regering geeft via de daarvoor in aanmerking komende ministeries richtlijnen en ondersteuning in de uitvoering van de bestuurswerkzaamheden. Vooral de ministeries Binnenlandse Zaken, Justitie en Politie, Openbare Werken en Volksgezondheid zijn daarbij nauw betrokken. Het is nodig, dat wij nauwkeuriger te werk gaan, ingespeeld raken op elkaar en wordt gewerkt aan een betere werkcoördinatie tussen ons.”

Burgers een spiegel voorhouden

De burgerij is verbitterd. De achteruitgang en verval maken menigeen wrevelig. Dc Bhola kaatst de bal terug. “De bevolking mag wijzen op zaken die verkeerd gaan en wantoestanden, maar het zijn dezelfde mensen die in erge mate bijdragen aan het creëren van ongewenste situaties. De burgers zijn ongehoorzaam, lappen op hoogst onverantwoordelijke wijze wet en recht aan hun laars. De natuur en het milieu wordt tot ergernis van velen, gebruikt als vuilnisbak. Suriname moeten maar eens in de spiegel kijken. De toestand is chaotisch. Zonder een positieve inbreng van de bevolking zal de vooruit moeizaam gaan. Er is, hoe moeilijk dat ook mag zijn, gedragsverandering nodig.” Het commissariaat heeft aangekondigd, dat inspectie- en controlewerkzaamheden opgevoerd zullen worden.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: