Clyde Ford volgt Michael Klein op als voorzitter Surinaamse Zwembond

Op 30 november jongstleden zijn er verkiezingen geweest bij de Surinaamse Zwembond (SZB) voor het kiezen van een nieuwbestuur. Er werden twee kandidatenlijsten ingediend, namelijk de lijst van Clyde Ford en die van Bendther Saskia. Dhr. Clyde Ford won de verkiezing met 6 van de 10 stemmen en werd hierbij gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Zwembond. Hij mag het karretje trekken tot 2022. Met hem wordt het nieuw bestuur gevormd door Mw. Sedney Sharine – Secretary, Mw. Noslin Christal – Treasurer, Mw. Benschop-Abel Maureen – Commissaris tevens tweede penningmeester, Dhr. Mahabal Amrishkoemar – Commissaris, Dhr. Gonesh Wendell – Commissaris en Mw. Gersie Kethleen – Commissaris. De verkiezingen zijn conform de covid regels gehouden en het geheel had een zeer vlot verloop. Voorafgaand aan de verkiezingen werd de jaarvergadering gehouden en daarbij zijn de verslagen van de afgelopen jaren gepresenteerd en aangenomen. Voor het nieuw bestuur is er een enorme uitdaging weggelegd. Ford gelooft erin dat met gezamenlijke inspanning de zwemsport verder ontwikkeld kan worden. Aan de nieuwbakken voorzitter is vanuit verschillende hoeken de nodige ondersteuning beloofd. Ook internationaal geniet hij steun. De nominated President van De FINA, de moederorganisatie van de zwembonden, heeft de persoonlijke felicitaties overgebracht heeft daarbij medegedeeld dat zij graag wilt samenwerken met de Surinaamse organisatie. Ford sloot zijn speech af door alle lidverenigingen op te roepen om op hun specifieke manier een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de zwemsport en dat kan alleen tot goede resultaten leiden wanneer alle neuzen in een en dezelfde richting wijzen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: