Rr-leden Jarikaba gebelgd over besluit dc Bansi-Durga

“De arbeiders zijn gewoon aan een kant gezet”

Ressortraadsleden van Jarikaba hebben op 26 november middels een brief aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken te kennen gegeven dat 140 arbeiders van Openbaar Groen, die gehuisvest zijn op het kantorencomplex van het ressort Jarikaba en daar jarenlang in die ruimte hun activiteiten hebben ontplooid, door tussenkomst van districtscommissaris Sherin Bansi-Durga overgeplaatst zijn naar Creola en Jarikaba wooncentrum. Het gaat om mensen van Openbaar Groen die daar hun administratieve diensten uitvoerden en nu hun beklag hebben gedaan bij de rr-leden. Wat de rr-leden vooral verbaast, is dat deze twee nieuwe ruimtes heel klein, niet representatief zijn en zich helemaal niet gedragen met de Covid-19 situatie. Zij denken dat de bewindsman verkeerd geïnformeerd is door de dc en vragen hem om de kantoorruimte van het kantorencomplex aan de Mr. P Chandishawweg, waarin de Bestuursdienst is gehuisvest, volledig terug te brengen naar Openbaar Groen, zodat de arbeiders weer daarvan gebruik kunnen maken. Op het kantorencomplex van het ressort Jarikaba is een aantal overheidsdiensten gehuisvest. Een kopie van de brief is ook verstuurd naar minister Gracia Emanuel  van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Besluit genomen in het kader van decentralisatie en hoge kosten

Bansi-Durga om een reactie, zegt aan Dagblad Suriname dat de ruimte op het kantorencomplex van het ressort Jarikaba nu door haar wordt gebruikt voor audiëntiedagen. “In het kader van de decentralisatie van mijn bestuur in het district Saramaca en ook naar aanleiding van de hoge kosten die de mensen thans moeten betalen  uit de ressorten Jarikaba (grootste ressort) en Calcutta voor een bezoek aan Groningen is in overleg met de minister van ROS twee dependances van het commissariaat opgezet op het kantorencomplex te Calcutta en kantorencomplex te Jarikaba. Op Groningen en Jarikaba hou ik 2 dagen per week kantoor en op Calcutta 1 dag per week. Dit is gewoon een bevoegdheid van de districtscommissaris. Op het kantorencomplex van Jarikaba heeft er slechts een ruil plaatsgevonden tussen de ruimten Openbaar groen en ROS in overleg met de minister van Openbare Werken de heer Riad Nurmohamed”, stelt zij.

Slechts hoofd Openbaar groen en diens administratieve medewerker hielden daar kantoor

De ruimte van Openbaar Groen op het kantorencomplex van  Jarikaba waarover de rr- leden van ressort Jarikaba een schrijven hebben gericht is volgens de dc een kamer van 7 x 4 meter waar het hoofd van Openbaar groen en diens administratieve medewerker kantoor hielden. “Die zijn een kamer verder opgeschoven, een ruimte van ook 7 x 4 meter. Er kan toch geen sprake van zijn dat 140 mensen zich daar ophielden? Omdat de ruimte op het kantorencomplex, een kamer van 7 x 4, te klein is voor de districtscommissaris van Saramacca vooral op audiëntiedagen is er annex het kantoor van de dc een pinakamp door de technische afdeling opgezet als wachtkamer en vergaderruimte voor het commissariaat. Als districtscommissaris, hoofd van het district, voorzitter van het districtsbestuur en vertegenwoordiger van de regering in het district kan ik nergens anders kantoor houden dan waar de afdelingen van ministeries zijn gehuisvest”, aldus Bansie-Durga.

‘Het is een grote leugen’

De groep rr-leden vindt dat de dc haar audiëntie normaal door zou hebben kunnen houden in haar eigen ruimtes te Creola en Jarikaba Wooncentrum. “Minister Nurmohamed heeft tijdens de begrotingsbehandeling gezegd dat hij het bijzonder belangrijk acht dat zijn arbeiders en werknemers in een goede werkruimte gehuisvest zijn. Wat nu gebeurt, is dan helemaal in strijd met wat de minister heeft gezegd. De arbeiders zijn gewoon aan een kant gedumpt nu. Er is overigens helemaal geen behoefte om audiëntie daar te houden, want alle voorgaande dc’s hebben hun audiëntie gehouden op Groningen. 140 mensen werkten daar en ze tekenden ook elke dag daar bij aankomst op kantoor de presentielijst. Die ruimte moet dus gewoon terug naar de arbeiders”, stellen de rr-leden.

FR

error: Kopiëren mag niet!