“Ex-bevelhebber Bouterse leert het niet af om anderen te misbruiken”

De uitspraken gedaan door NDP-prominenten op de bijeenkomst van 30 november 2020 tonen aan dat de ex-bevelhebber niet afleert om anderen te misbruiken. Erger nog, hij blijft voortgaan om de toekomst van jonge Surinamers te vernietigen door ook in dit geval te zinspelen dat jonge Surinamers hetzelfde doen waar hij zich schuldig aan heeft gemaakt, namelijk wapengeweld met eventuele mensenrechtenschendingen als gevolg.   

In 2020 is er door het Surinaamse volk gekozen voor een regering met de opdracht af te rekenen met de laatste resten van de dictatuur en de corruptie met wortel en tak uit te roeien, de rechtstaat te versterken en de mensenrechten te eerbiedigen. Hierbij hoort de uitvoering van onze wetgeving, ongeacht om wie het gaat. 

De situatie die zich nu ontvouwt, waarbij de voorzitter van de NDP en veroordeelde voor moord op 15 van onze eigen burgers op 8 december 1982, zich uitspreekt voor wapengeweld om zich te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid en niet alleen de rechterlijke macht te intimideren, maar de totale Surinaamse samenleving, moet terstond conform de wet worden aangepakt. Het feit dat ook racistische uitspraken hiermede gepaard gaan, toont een zeer kwaadaardige intentie om deze samenleving uit zijn voegen te rukken.

Wanneer een burger zich op een dergelijke manier uitlaat in het openbaar in onze samenleving wordt deze gelijk opgehaald en opgebracht voor verhoor. Artikel 19 van onze grondwet geeft wel aan elke burger het recht heeft om zijn gedachten/opvattingen vrijelijk publiekelijk te uiten, maar dan wel met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. En dat betekent dat je onder andere de democratie niet mag bedreigen. Dit heeft allemaal te maken met de bescherming van de vrijheid en rechten van de samenleving. 

Wanneer bovendien niet alleen bestuursleden, maar ook de ondervoorzitter van de NDP en bovendien sterke vermoedens bestaan over onder andere verduistering van Surinaams bezit, er een schepje erbovenop doet door te stellen dat geweld als reactie op handhaving van rechtsregels en processen ‘normaal’ is vanuit hun oogpunt, dan is het meer dan hoogtijd dat de ordehandhavers van onze samenleving in actie komen.  

Ons volk is al veel te lang getergd en gebukt gegaan onder angst voor mensen die zich politici noemen, maar niets meer zijn dan ordinaire coupplegers, moordenaars en rovers. Niet langer! De burger heeft het recht zich beschermd te voelen en bevrijd van angst.

Wij verwachten dan ook dat de regering c.q. handhaving autoriteiten:

1.       dat dhr. D. Bouterse, dhr. A. Adhin en al diegenen die zich hebben uitgelaten en ondersteuning/begrip hebben getoond voor het hanteren van geweld, voor verhoor worden opgebracht. Dhr. Adhin schijnt weet te hebben van haarden die bereid zijn tot geweldgebruik, laat hij die identificeren.

2.       dat het OKB en het ministerie van Binnenlandse Zaken per direct de politieke organisatie NDP sommeren afstand te nemen van de uitspraken gedaan door hun voorzitter en overige bestuurs-en kaderleden met als consequentie dat als zij dat niet doen zij niet langer geregistreerd kunnen staan als erkende politieke partij in Suriname. Artikel 53 van onze Grondwet is duidelijk: politieke organisaties moeten onze soevereiniteit en democratie erkennen. Met de uitspraken gedaan om met wapengeweld bestuurswisseling teweeg te brengen en zich te verzetten tegen de rechtsstaat heeft de NDP de Grondwet met de voeten getreden. 

Wij kunnen als samenleving geen enkele ruimte laten voor individuen om onze vrijheid te bedreigen en onder het mom van een bonafide politieke partij ideeën van geweld, intimidatie en fascisme te verspreiden in de samenleving.

Regering, ons volk rekent op u om haar te beschermen en de toekomst van ons land. U mag verzekerd zijn dat in deze alle vredelievende en democratische Surinamers achter u staan!, aldus een bericht van DA’91 Publiciteitsdienst.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: