Directeur van SZF: “Jaarrekeningen ontbreken vanaf 2016”

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) zal zich weer bezighouden met de in haar statuten opgenomen taken hetgeen inhoudt dat de apotheken zullen worden afgestoten. De verandering zal gevolgen hebben op de totale organisatie. Dit zal echter volgens een stappenplan moeten gebeuren laat directeur Amar Randjitsing weten. “Er zijn bedrijfsmiddelen aangewend en er zijn medewerkers die op grond van de cao en het huishoudelijk reglement werken bij SZF.” Als  goede werkgever wil de organisatie de werknemers conform de afgesloten cao afhandelen indien een nieuwe partij zich aandient. Belangrijk is om de arbeidssituatie van de medewerkers veilig te stellen.

Geen jaarrekeningen

Een ander punt is dat de jaarrekeningen nog steeds niet beschikbaar zijn. De accountant is daarmee bezig. “SZF heeft een zware achterstand op dat gebied, jaarrekeningen vanaf 2016 ontbreken.” Momenteel is SZF bezig om de jaarrekeningen van 2016 in orde te maken. Hierna volgen 2017, 2018 en 2019. Elk boekjaar neemt 4 tot 5 maanden om in orde te krijgen. “Maar doordat er zolang geen verslagen zijn gepubliceerd, zal de accountant nog scherper de controles doen, en terecht”, merkt de directeur op. De directeur verduidelijkt dat de verslagen worden afgewacht zodat deze kunnen worden voorgelegd aan de stakeholders, het bestuur en de minister van Volksgezondheid, zodat weloverwogen besluiten genomen kunnen worden. De directeur stelt wel al vast dat “SZF terug moet naar de core business”. Zorg bieden is het doel dat is opgenomen in de statuten en daar is het beleid op gericht.

Investeringen

“Een andere zaak is dat er in veel apparatuur is geïnvesteerd.” Een bedrag van USD 14.000.000 voor software zou niet betaald zijn door SZF. De directeur meldt dat dit bedrag door de Staat Suriname is betaald. Hiervoor is de Staat Suriname een lening aangegaan met een Israëlische bank waarmee het programma is gekocht voor SZF. Randjitsing betreurt het daarom het jammer te vinden dat de jaarverslagen ontbreken. “Maar het zal wel terug te zien zijn in de jaarverslagen”, merkt de directeur van SZF op.  

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: