Bond gekant tegen benoeming directeur van buiten VCB

Het bestuur van de Surinaamse Volkscredietbank Werknemers Organisatie (SVWO) heeft minister van Financiën Armand Archaibersingh bij brief van 24 november laten weten, zich niet te kunnen vinden in de benoeming van Clint Fazal Alikhan tot directeur van de VCB.

De bond stelt, dat Fazal Alikhan werkzaam is bij de Republic Bank Suriname en dus niet bij de VCB. Zij heeft geen bezwaar tegen zijn eventuele benoeming in een onderdirecteurs functie. 

De bond ziet graag dat iemand uit de huidige leiding van de bankdirecteur wordt. Volgens de SVWO heeft die huidige leiding ‘de organisatie vanuit een moeilijke periode (fusie met de Landbouwbank) geleid tot het niveau waarbij de objectieve beoordelingscriteria voor banken (verschillende ratio’s) de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan’. 

Ook stelt de bond in haar schrijven aan de bewindsman, dat binnen de VCB sinds de oprichting het altijd de traditie is geweest dat ‘opvolging van de directeur altijd vanuit de bank zelf heeft plaatsgevonden.Dit is van belang voor een natuurlijke doorstroming van het personeel en het openen van groeimogelijkheden voor deze groep’.

De bond schrijft verder, dat een eventuele benoeming van Fazal Alikhan ‘zal leiden tot demotivatie van het personeel’. Ook verwacht ook ‘veel stagnatie zal optreden in de bankoperaties’, omdat Fazal Alikhan ‘nimmer heeft gefunctioneerd op directieniveau’.

De bond wil over de eventuele benoeming van Fazal Alikhan een onderhoud met de minister van Financiën. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: