Defensieminister Mathoera: We willen een leger met brede maatschappelijke draagvlak

Gisteren heeft het ministerie van Defensie een workshop met als thema Defensie Voorwaarts georganiseerd. President Chan Santokhi, defensieminister Krishna Mathoera, de legerleiding en deskundigen waren allen aanwezig om hun bijdrage te leveren over de rol van het Nationaal leger dat onderdeel is van Defensie. Minister Mathoera stond stil bij de vraag over wat de rol van het leger is. De bewindsvrouw gaf aan dat het antwoord op de vraag gegeven kon worden door de coalitie, de regering, tezamen met al onze leger deskundigen geven. Maar dat willen wij niet, zij minister Mathoera. We willen een leger, die naast een brede politieke draagvlak en die operationeel goed is, naar een leger, die brede maatschappelijke draagvlak heeft. Een leger, die geen politiek instrument is, maar een leger, die maatschappelijk relevant is, zeker in de huidige context, van weinig middelen en hoge ambities. Vooral in het context, waar de Surinaamse burger snakt naar vertrouwenwekkend bestuur, met brede participatie, transparantie en verantwoording afleggen.

Geen dwang

Minister Mathoera stelde dat er gekoerst wordt naar een toekomstig leger, die niet gevormd wordt in kleine kamers met autoriteit en dwang, maar een leger, die van het volk is. Defensie is voor de Surinaamse burger.  Zij zijn onze belangrijkste klanten, een leger die politieke tijdvakken overstijgt en die ongeacht welke regering, het volksbelang dient, gaf de minister aan. Vandaar, dat een aanzet wordt gegeven aan het maatschappelijk debat over de toekomst van Defensie. Het belang van een defensieapparaat wordt vaak onderschat. Maar een stabiele en veilige wereld en een leven in vrijheid is van onschatbare waarde voor elke samenleving. Het is de basis voor ontwikkeling. Dat is waaraan een krijgsmacht onvermoeibaar aan bijdraagt. Bescherming van het grondgebied van Suriname, ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Geen ruimte voor derden in Surinaams grondgebied

De omvangrijke en vaak moeilijk begaanbare grenzen en het binnenland moeten geen ruimte bieden aan derden om de belangen van Suriname te schaden. Onze missie van bescherming en ondersteuning kan alleen volbracht worden, wanneer we goed voorbereid zijn en goed toegerust zijn. Wanneer we goed geïnformeerd zijn en onze kerntaken de juiste prioriteit toekennen. We willen een professionele organisatie zijn, die slagkracht heeft en die vertrouwen uitstraalt. Een leger waar samen enthousiast wordt gewerkt en waar we van elkaar leren en waar we Suriname boven alles zetten. We willen een boegbeeld zijn van vaderlandsliefde. Een organisatie, die informatiegestuurd is en de uitdagingen van het digitale tijdperk goed inbed in haar organisatie. Ons basis moet op orde, waardoor de ondersteuning snel op gang komt en mensen op ons kunnen rekenen, aldus defensieminister Krishna Mathoera.

Asad Mushtaq

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: