Zorginstellingen ontvangen Covid-19 protocollen

De nationale Infectie Preventie Commissie heeft protocollen ontwikkeld voor de zorginstellingen. De finale versie werd vrijdag overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse zorginstellingen in de conference room van ’s Lands Hospitaal.

Het zestig pagina’s tellend document geeft weer wie wat, waar en wanneer zou moeten doen om misverstanden te voorkomen. Het is een instrument om de functionele verantwoordelijkheden en professionele handelingen van verschillende betrokken medewerkers te reguleren en vast te leggen. Hierdoor kunnen fouten en misverstanden worden beperkt waardoor de zorg veiliger gemaakt wordt, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

‘Deze protocollen hebben als doel zorgverleners te ondersteunen bij het uitvoeren van de zorginhoudelijke handelingen’, zei Carol de Baas, Hoofd Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, die namens de waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid de protocollen overhandigde aan de vertegenwoordigers van de zorginstellingen. 

De protocollen geven aan hoe een handeling uitgevoerd kan en moet worden, terwijl richtlijnen aangeven wat er gedaan moet worden. Tevens benadrukte de Baas, dat de zorgprotocollen een hulpmiddel zijn voor de zorginstellingen. Zij bracht ook haar dank uit aan de infectiologen, het team van de microbiologen en infectieverpleegkundigen die vanuit Nederland zijn afgereisd om ondersteuning te bieden, de focalpoint infectiepreventie Kathleen Jharie-Kuisch en alle anderen die hebben bijgedragen aan de protocollen.

Mevrouw Kathleen Jharie-Kuisch, focalpoint infectiepreventie (tevens voormalig voorzitter Nationale Infectie Preventie Commissie) gaf vervolgens een presentatie van het ontwikkelingsproces en het gebruik van deze protocollen.

Enkele zorginstellingen die de protocollen in ontvangst hebben genomen zijn het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal, Regionaal Ziekenhuis Wanica, St. Vincentius Ziekenhuis, Medische Zending, het Diakonessenhuis, het Marwina Ziekenhuis, de Esther Stichting, het Fatima oord, Stichting Wiesje, Huize Rust en Werk en Huize Majella.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: