Strafzaak tegen ex-governor Robert van Trikt en twee mede-verdachten uitgesteld naar 12 januari 2021

Alle verzoeken voor invrijheidstelling afgewezen


De strafzaak tegen de oud-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, werd gisterochtend inhoudelijk in behandeling genomen. De behandelende rechter is Maitrie Kuldip Singh, terwijl het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd werd door Cynthia Klein-Jules. Ook de medeverdachten Ashween Angnoe en Faranaaz Hausil stonden terecht. Er zijn bijzondere voorzieningen in de rechtbank getroffen. Zo was de grote zittingszaal beneden ingericht als volledige persruimte waar de media de zaak op een grote screen kon volgen. Ook in de grote zittingszaal boven was een grote screen geplaatst en waren er microfoons aanwezig. 

Van Trikt en Angnoe worden verdacht van diverse strafbare feiten, waardoor Orion NV, het bedrijf van Van Trikt en zakenpartner Angoe, ook zou zijn bevoorrecht. Er is volgens het Openbaar Ministerie sprake van belangenverstrengeling. Hierbij is ook het Belgisch bedrijf Clairfield betrokken. Het directielid ‘Legal, Complicance & International Affairs’ Faranaaz Hausil bij de CBvS werd medio juli aangehouden. Voor haar arrestatie was ze al een aantal malen als getuige verhoord. Van Trikt zou volgens het Openbaar Ministerie schuldig zijn aan een reeks misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht, de Anti-Corruptiewet en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering.

In een twee en een half uur durend verhoor wees Ashween Angnoe alle beschuldigingen en belangenverstrengeling van de hand. Volgens Angnoe is Orion niet bevoordeeld door Van Trikt als governor. Orion zou gewoon scherpere prijzen hebben aangeboden voor haar werk. Zo vroeg Orion een tarief van US$150 per uur, terwijl BDO en Ernst & Young bijvoorbeeld tussen US$350 en 450 per uur vroegen legde Angnoe uit. Angnoe verzekerde de rechter dat het kwaliteit van het werk ook goed is en verwees naar eerdere uitgevoerde opdrachten bij RGD en SBB. Ook deze opdrachten gingen niet via een openbare aanbesteding. Volgens Angnoe heeft de Staat Suriname geen financiële nadeel geleden. “Qua efficiëntie zijn wij veel sneller en qua prijs veel scherper”.

Angnoe vertelde het gerecht ook dat er geen behoefte was om het governorschap van van Trikt te beschermen. Orion had een lening bij de SPSB. “Ik heb de lening betaald want de rente was killing. Niet om van Trikt te beschermen”.  Naar weten van Angnoe is van Trikt 4 keer gevraagd om governor te worden.

In zijn vragenronde wilde advocaat Irving Kanhai, die samen met Benito Pick de verdediging van Angnoe voert, de overeenkomsten bespreken die gesloten werden tussen de Centrale Bank en Orion. Hij wilde weten of eerst de directeuren de overeenkomsten hebben getekend of de governor. Angnoe kon dit niet met zekerheid beantwoorden. Ten aanzien van de overmaking van Euro 625.000 door het Belgisch bedrijf voor Clairfield, zag Angnoe geen vuiltje aan de lucht. Alles is gedocumenteerd stelde hij. Wat hij niet vertelde was, dat er op de bankformulieren een ander bedrijf was ingevuld en daardoor foutieve informatie was verstrekt aan de bank.  Angnoe persisteerde dat er geen belangenverstrengeling was, want de 5 contracten vertegenwoordigden slecht 10% van de omzet van de Orion. “We hadden ongeveer 2 ton Euro geoffreerd voor deze 5 contracten en dat was normaal”. De rechter confonteerde de verdachte met artikel 13 van de Anticorruptiewet.  Angnoe bleef erbij dat de ex-Governor geen  persoonlijk voordeel heeft gehad.

Hierna volgde een uitgebreid verhoor van de verdachte Van Trikt die bijkans drie uren duurde. Hij werd eerst geconfronteerd met getuigen uit het Gerechtelijk Vooronderzoek. Op de vraag waarom de overeenkomsten van Clairfield niet op de juridische afdeling gekomen zijn voor screening, gaf Van Trikt te kennen dat daarom Hausil rechtstreeks toegang heeft tot zijn email. Hij trachtte de indruk te wekken, alsof het de verantwoordelijk van Hausil was om de overeenkomsten door te zenden voor screening. De rechter gaf te kennen dat pas nadat de directeuren informatie moesten verzamelen voor de regeringscommissaris, zij deze overeenkomsten te zien kregen. Van Trikt meende de rechter hierover vragen te moeten stellen, hetgeen hem een fikse reprimande opleverde. Hij vond dat het des governors visie als hij een overeenkomst wil laten screenen. “Hausil heeft mij niet gewaarschuwd voor fouten”, stelde Van Trikt. “Binnen de bank was alles al besproken. Alles was op basis van consensus. Daarom heeft Hausil rechtstreeks toegang tot mijn email”.

Na deze verhoren deden de advocaten een verzoek tot invrijheidstelling van Angnoe en Van Trikt. De rechter wees deze verzoeken af en stelde de verdere behandeling uit naar 12 januari 2021. Na een korte schorsing werd tegen half vier het verhoor van Hausil gestart. Ook voor haar deden de advocaten Raoul Lobo en Murwien Dubois een verzoek tot invrijheidstelling.  De rechter wees dit ook af. Ook Hausil mag 12 januari 2021 weer terugkomen voor de voortzetting van deze zaak.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: