Suriname wil nog dit jaar niet-residerende ambassadeur voor Israël

De regering wil nog voor eind van dit jaar een niet-residerende ambassadeur voor Israël. Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, aldus de Communicatie Dienst Suriname. De bewindsman heeft donderdag met president Chandrikapersad Santokhi met verschillende buitenlandse vertegenwoordigers, waaronder de honorair consul van Israël Joseph Haim Harrosh, een ontmoeting gehad.

‘Israël is voor Suriname een belangrijk land, in die zin dat wij langdurige relaties hebben’, aldus minister Ramdin, die aangeeft dat er ondertussen ook relaties zijn op het niveau van het bedrijfsleven. De Surinaamse regering wil nu nagaan hoe het beste gebruik kan worden gemaakt van deze relaties. 

Op diplomatiek niveau is er met de honorair consul afgesproken om te bekijken hoe de vertegenwoordiging op een hoger niveau gebracht kan worden door het benoemen van niet-residerende ambassadeur. Minister Ramdin zegt, dat hierover in de komende weken op politiek niveau overleg zal plaatsvinden. Waarschijnlijk zal er dan voor eind van het jaar een niet-residerende ambassadeur voor Israël benoemd worden. Volgens de bewindsman zal deze stap de relatie tussen de twee landen verder verstevigen, zowel op politiek niveau als voor wat betreft investeringen en het bedrijfsleven.

Hij plaatst de relatie met Israël in een ruimer plaatje: Suriname ondersteunt namelijk ook de Tweestatenoplossing in het Midden-Oosten en onderhoudt de relaties met de Arabische landen ook op een goed niveau. Ramdin is ingenomen met het gegeven, dat Israël samen met de landen in het Midden-Oosten de langdurige problematiek met Palestina op een vreedzame wijze wil oplossen. Hij zegt dat deze aanpak past binnen het beleid van de Surinaamse regering, namelijk op een vreedzame en diplomatieke manier onderhandelen en tot een oplossing komen.

Harrosh zegt dat Israël en Suriname op verschillende gebieden kunnen samenwerken. Hij noemt met name de landbouw en innovatieve technologie in deze sector. Zijn land zou haar kennis en onderzoek op dit gebied kunnen delen met Suriname. Hij merkt ook op, dat Suriname een grote agrarische potentie heeft en hiermee een belangrijke rol kan vervullen in de voedselvoorziening binnen de Caricom. Momenteel bestaan er al samenwerkingen op landbouw- en onderwijsgebied. In dit kader heeft Harrosh ook ontmoetingen gehad met de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Landbouw, Veeteelt en Visserij. Met hen is gesproken over verstevigen van de samenwerking. De volgende stap is volgens Harrosh zijn regering informeren over de resultaten van de besprekingen in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: