Srefidensi 2020: Grootheid door eenheid

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de bewustwording van de Surinamer met sprongen vooruitgegaan. Het begon met de ‘Baas – in – eigenhuis – beweging’ en de instelling van het kiesrecht.

Multi-etnisch

De roep naar eenheid is het stokpaardje van de Republiek geworden. Het hameren op eenheid onder het volk, geeft inzicht in de emotionele toestand waarin de samenleving verkeert.  Politieke partijen prediken multi-etnische eenheid. Iedereen heeft het over ‘nationale eenheid.’ Eenheid wordt gezocht in etnische banden, de relatie tussen rassen. Verwacht wordt, dat deze vorm van homogeniteit, de samenleving stabieler zal maken.

Oraal concept

Eenheid is niet altijd de drang van politiek Suriname geweest. De eenheidsfilosofie van Suriname is een oraal politiek concept, een praatstuk, een kladje dat nog vorm moet krijgen. Niets is vastgelegd. Er wordt onvoldoende gedacht en gewerkt aan eenheid in denken, eenheid in handelen, administratieve eenheid, economische eenheid die als ingrediënten dienen en onlosmakelijke voorwaarden zijn, om de zo begeerde nationale eenheid te bewerkstelligen.

Meerdere eenheden

De Indianen vormden als natuurvolk een eenheid. De Afrikanen waren een eenheid, die gedreven door de slavernij, naar vrijheid streefden. In de loop van de tijd droegen de aanvoer van contractarbeiders uit India, Indonesië en andere gebieden, gevolgd door immigranten uit verschillende landen, bij aan de diversiteit van de multi-etnische samenleving. De emancipatorische stromingen en integratie van en tussen de bevolkingsgroepen die samen de Surinaamse huishouding voeren,  vinden plaats zonder uit het oog te verliezen, dat het om algemeen, nationaal belang gaat.

Historisch gegroeid

Er wordt aandacht geschonken aan en ingespeeld op de omstandigheden van bepaalde mensen en groepen om achterstanden weg te werken. Dat staat niet haaks op elkaar. Dingen zijn historisch gegroeid en het is niet zo eenvoudig om zaken binnen de kortste keren om te schakelen. Het is een uitdaging! De nagestreefde eenheid huldigt het bestaan van een samenleving die in de werkelijkheid enkel uit een beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen.

Poging doen

Het opnemen van mensen van een andere etniciteit in het bestuur of een vooruitgeschoven positie toebedelen binnen een partij, maken nog geen nationale partij. Het zijn wel processen, die deel uitmaken van de ontwikkeling van het land en het volk.  In plaats van het te nemen voor wat het is, wordt ten minste een poging gedaan om een nationale partij te worden.

Kleine verenigde naties

Etniciteit is niet hetzelfde als racisme. Bekend is de spreuk: ‘verdeel en heers’, aan de ene kant kan etniciteit een te overwinnen hindernis zijn en aan de andere kant is het een rijkdom. Wordt Suriname niet een ‘kleine verenigde naties’ genoemd? Het is niet eerlijk dat bijvoorbeeld politieke partijen van Hindoestaanse en Javaanse origine verweten worden, op etnische leest geschoeid te zijn. Naast het nobel ideaal van in harmonie leven hebben de bevolkingsgroepen afzonderlijk gezien, hun eigen specifieke identiteit en kenmerkende eigenschappen.

Groepsidentiteit

Het spook dat het tot stand komen van de nationale eenheid plaagt wordt verondersteld te zijn het verliezen van de groepsentiteit, de eigenheid, het niet gekend worden als wezen. Srefidensi is een zelfstandig naam- en werkwoord, een band, een eenheid, een samenhangend geheel waaraan verder gewerkt moet worden.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: