VMS kiest nieuw hoofdbestuur

Op 11 november hebben de leden van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) een nieuw hoofdbestuur gekozen. Bij deze alv is het hoofdbestuur bij acclamatie gekozen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit Mukesh Simbhoedatpanday (huisarts; voorzitter), Henry Cheung (psychiater; secretaris), Radjen Banwarie (orthopedisch chirurg; penningmeester). De overige leden zijn: Bernardo Panka (internist), ondervoorzitter Naomie Chan-Imanuel (huisarts), 2e secretaris (adjunct) Soeradj Harkisoen (internist), commissaris Vanita Dhanes (huisarts), commissaris  Harold Ashim (huisarts), commissaris Ralph Akrum (KNO-arts).

Het bestuur zal zich te allen tijde inzetten voor de realisering van de doelstellingen van de VMS. Eén van de belangrijkste doelen zou volgens de VMS zijn om samen met de secties (specialisten en algemeen artsen), VMS-leden en andere gezondheidszorg partners in Suriname te helpen de zorg te verbeteren, alsook de goede kwaliteit van de zorg aan iedere burger zoveel mogelijk te waarborgen. Verder zal gestreefd worden om artsen, die nog geen lid zijn van de VMS, te bewegen om lid te worden, hetgeen in het belang is van zowel het lid als de beroepsgroep. In februari 2021 zal de vereniging haar 51-jarig bestaan gedenken en is voornemens samen met de gemeenschap dit tot een heugelijk feit te maken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: