Miskin verwijst naar rechtszaken tegen Hooghart

Op de uitlatingen van Ronald Hooghart over Micheal Miskin reageert laatstgenoemde dat er 3 rechtszaken lopen tegen de voorzitter van de CLO. “We kijken nu uit naar de vonnissen, die uit de rechtszaken moeten uitmonden.” Miskin, voorzitter van het CLO Collectief, verduidelijkt dat de advocaten van de groep waartoe hij behoort van mening zijn dat Hooghart in deze periode van de lopende rechtszaken handelingen pleegt in strijd met de voorschriften. “Een zaak betreft smaad en laster, in de tweede zaak vinden wij dat de heer Hooghart zich niet mag uitgeven als voorzitter van de CLO en als laatste hebben wij ook een verzoek om een verkiezing te organiseren. Dit laatste is reeds vastgesteld door de rechter op 11 december van dit jaar.” Miskin merkt op dat de advocaten ook al hebben kenbaar gemaakt dat het eerdere royement door Hooghart nietig is.

Dat de CLO-voorzitter nu 3 maal hogere toelages vraagt, vindt Miskin opmerkelijk. “Als hij dat vindt, terwijl hij al 15 jaar in het ‘georganiseerd overleg’ zit, een commissie bij Binnenlandse Zaken die de minister adviseert over toelagen, dan moet hij dat doen.” Miskin vertelt dat de laatste toelageverhoging dateert uit 2012. “Dus als Hooghart een verhoging wenst, dan moet hij een voorstel indienen bij de commissie, maar niet op een podium roepen. Een onderbouwd voorstel wordt dan behandeld waarna een advies gedaan wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het werk wordt in de commissie gedaan, daarvoor is de commissie er.” Miskin verwijst ook naar 3 jaar terug. “In 2017 nam Hooghart genoegen met 3 maal SRD 175 toen de leerkrachten ongeveer 100 procent loonsverhoging hebben gehad. De afspraak was dat per 1 januari 2018 een nieuwe loonreeks zou komen.” Die nieuwe loonreeks kwam echter pas in september 2018. De verhoging was dus nog geen feit, benadrukt Miskin, die ook aangeeft een andere houding te bespeuren bij de CLO-voorzitter dan in de vorige 2 regeerperiodes.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: