Regering doet wat zij afwees als oppositie

De minister van EZ zei dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in DNA, dat de overheid werkt aan een gecoördineerde controle op de valutahandel in samenwerking met het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Politie en de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De minister heeft maatregelen aangekondigd die ertoe moeten leiden, dat de burgers hun klachten kunnen deponeren. EZ zal de klachten met betrekking tot wisselkoersen en illegaal wisselen die binnenkomen via een Klachtenunit doorsturen naar respectievelijk de CBvS en naar het OM voor afhandeling. Met betrekking tot illegale handel in vreemde valuta is besloten dat bij het optreden c.q. handhaving, naast de Wet Geldtransactiekantoren 2012 andere wetgeving zal worden geraadpleegd, zoals Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), Wet Financiering Terroristische Activiteiten en belastingwetgeving. Toen de vorige regering kort voor de verkiezingen de valutawet aannam, en dezelfde maatregelen bij wet meer houvast wenste te geven, toen hadden de huidige politieke partijen in de coalitie daar moeite mee. Zij gaven aan dat de boosdoeners niet zijn de cambiohouders en de mensen die valuta verhandelen, maar de regering. De politieke partijen gaven aan dat de straatkoers het gevolg is van vraag en aanbod. De politieke partijen waren ook tegenstander van het treffen van maatregelen en het in beslag nemen van kapitaal waarmee werd gespeculeerd. Men vond die maatregelen die vastgelegd waren in de valutawet te ver gaan. De bottomline was dat het aspect van vraag en aanbod niet moest worden onderdrukt en dat de regering gewoon genoeg dollars moest bezitten om dat aan te kunnen bieden, waardoor op de paralelmarkt er geen ruimte ontstaat om te speculeren. Die ruimte is er niet als de burgers en ondernemers die dollars willen opkopen, daarvoor terecht kunnen bij de centrale bank en de commerciële banken om tegen de overheidskoers (de officiële koers) dollars op te kopen. Nu merken we dus dat deze regering hetzelfde pad opgaat welke bewandeld werd door de vorige regering, en waarop zij commentaar hadden.    

De CBvS en EZ zullen ernaar toe werken dat de uitwisseling van informatie gestructureerd plaatsvindt. Indien consumenten klachten hebben over wisselkoersen, dan worden zij begeleid bij het indienen van de klachten via de CBvS kliklijn.

De EZ-minister gaf aan dat zij alle illegaliteit in de valutahandel uit zal bannen. Er zal hard opgetreden worden tegen valutahandelaren die in strijd handelen met de wetgeving en instructies van de Centrale Bank. De minister gaf aan dat de ‘keiharde waarheid’ is dat de illegale valutahandelaren riskeren dat hun geld in beslag genomen wordt en dat zij in de gevangenis belanden. De minister van EZ heeft dus aangegeven dat de personen die illegaal geld verhandelen worden opgesloten. Maar uit haar verklaring blijkt ook dat ook cambiohouders die niet tegen de CBvS koers hun dollars verkopen, zullen worden opgesloten. Er is door de VES ook kritiek geuit toen de vorige regering dezelfde maatregelen aankondigde. Toen zei de vereniging dat het onmogelijk is om een koers in stand te houden met strafbedreigingen. Er werd toen ook gezegd dat men de regering zou voordragen voor een economische prijs als men door strafbedreigingen erin zou slagen om een voorthollende koers tot staan te brengen. Nu zien we dat deze regering dus hetzelfde aan het doen is. We kijken uit naar de bevindingen van de eonomen nu op de strafbedreigingen van deze regering.  

De CBvS zelf is tijdens de vorige regering nauwelijks uitgekomen maar nu wel. De Bank geeft aan dat de wisselkoersen ‘modelmatig’ vastgesteld worden voor de gehele economie op basis van macro-economische uitgangspunten. We gaan dus ervan uit dat het gaat om vraag en aanbod. Naar gelang ‘de omstandigheden’ dat vereisen, zullen de wisselkoersen worden aangepast. De CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren zijn de enige bevoegde financiële intermediairs op de binnenlandse valutamarkt. Intermediair betekent echter niet dat men de hoogte van de koers mag bepalen? Mogen de cambio’s dan niet zelf bepalen hoe ze hun dollars willen verkopen als de CBvS en de commerciële banken de dollars niet hebben? De Bank zegt dat overige instellingen, ondernemingen of individuen hebben geenszins de bevoegdheid om handel te drijven in vreemde valuta of wisselkoersen vast te stellen. De CBvS betreurt in een bericht het dat na de aanpassing van de wisselkoersen op 22 september 2020 verschillende ondernemingen, dienstverleners en individuen onverkort zijn doorgegaan met het illegaal verhandelen van vreemde valuta. Het is zeer opmerkelijk dat de werkwijze die is afgekeurd nu door de regering wordt bewandeld. We zijn benieuwd hoeveel effect de bedreigingen van de overheid zal hebben op de valutamarkt en de straatkoers. Die zou nu al in de buurt van SRD 20 voor de dollar liggen. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: