Hoe verder met ons luchtvaartbeleid


Romeo Stienstra, ondervoorzitter van DA`91, wijst op het belang vande Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). “Onze National Carrier heeft een bijzondere rol te vervullen gehad. De vraag is hoe goed is die rol vervuld.”

Management en rvc

De deskundigheid voor de cruciale posten voor management en rvc isaltijd alleen bepaald en aangesteld door de overheid, de enige aandeelhouder. “Wanneer de conclusie vandaag de dag is dat de SLM vrijwel nooit op winst heeft kunnen draaien en bovenal de laatste tien jaren niet, dan is dat zeker niet te wijten aan de potentie van het bedrijf. Wat met grote zekerheid verweten kan worden, is verkeerd management van het bedrijf. Wij constateren een grote mate van onvoldoende deskundigheid, arrogantie en armoede aan visionair inzicht als basis voor het teloorgaan van de SLM.” Stienstra wijst ook op de behartiging van partijpolitieke belangen.

Luchtvaartbeleid noodzakelijk

“In onze visie voor verdere ontwikkeling van ons land is een gedegen luchtvaartbeleid onontbeerlijk.” De ondervoorzitter van DA’91 zegt dit sinds de onafhankelijkheid nimmer gekend te hebben. De huidige status van de SLM is een levend voorbeeld hiervan, merkt hij op. “Vandaag staan we wederom aan de vooravond van de zoveelste poging een reddingsplan vorm te geven”, verklaart hij.

Een nieuwe aanpak

“De partijpolitiek van opeenvolgende regeringen is niet is staat gebleken om dit bedrijf fatsoenlijk en verantwoordelijk te leiden. De enige kans op overleving is privatisering”, stelt Stienstra. Met de meerderheid van het minderheidsaandeel zal de Surinaamse overheid een belangrijke speler blijven om het Surinaams belang te waarborgen. Binnen het privatiseringsproces zijn er verschillende modellen mogelijk. “Belangrijk is om ervoor te waken dat men niet te maken krijgt met logistieke belemmeringen. Het bedrijf moet Surinaams blijven en de naam behouden. Ook het hoofdkwartier moet in Suriname gevestigd blijven. Ons voorstel is dat de overheid een deel van de 49 procent aandelen ten verkoop aanbiedt aan Surinaamse burgers.”

Visionair inzicht noodzakelijk

Het is noodzakelijk dat er “out of the box” gedacht wordt, zodat de SLM letterlijk breed haar vleugels kan uitspreiden. Een van de mogelijkheden is binnen de Caricom, waar samenwerking met andere vliegbedrijven meer mogelijkheden biedt. “Zo kunnen wij groter en toonaangevender zijn in de regio. Dergelijke grote uitdagingen verdragen zich niet met middelmatigheid aan deskundigheid en partijpolitieke spelletjes, waarvan de laatste 10 jaren wel de kroon spannen, vooral op het vlak van incompetentie.”

Realistische kijk noodzakelijk

“Het reddingsplan dat aan de regering wordt aangeboden, zal helaas afkomstig zijn van het voorgaande managementteam. Het verschil is dat de CEO ondertussen is bedankt”, vertelt Stienstra. “Ons inziens is het logischer prioriteit te geven aan deskundigheid binnen te halen, éénduidigheid te verkrijgen in de daadwerkelijke schuldpositie van de SLM en voorts inzicht te verschaffen hoe deze regering deze grote financiële injectie gestalte zal geven. Wanneer dit alles in ‘place’ is dan pas is het mogelijk een helder reddingsplan met kans op succes vorm te geven.”

Experimenten

“Ook wij willen een National Carrier. De moderne economische ontwikkeling zoals wij die zien, heeft gedegen luchtvaartbeleid nodig. Een moderne luchthaven heeft alleen bestaansrecht, wanneer wij behoorlijk luchtvaartbeleid uitvoeren. Er is geen ruimte voor experimenten, noch voor slecht bestuur en beleid. Wij roepen daarom de regering op om alle bonafide alternatieven te overwegen en weloverwogen keuzes te maken, niet alleen in het belang van onze nationale trots, maar meer nog in het belang van lange termijn duurzame ontwikkeling van onze luchtvaartsector”, aldus de ondervoorzitter van DA’91.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: