Assembleelid Jordan: ‘Niet te begrijpen dat gezag niet in staat is op te treden tegen scalians’

‘Scalians ontregelen vaargeul Marowijnerivier en creëren zandbanken’

Het Abop-assembleelid Genevievre Jordan heeft maandag tijdens de behandeling van de begroting van 2020 in De Nationale Assemblee vragen gesteld over de gang van zaken rond het al dan niet definitief verwijderen van scalians (goudpontons) uit de diverse Surinaamse wateren. In reactie tegenover Dagblad Suriname zegt Jordan: ‘Het is tot vandaag de dag niet te begrijpen waarom het gezag niet in staat is voor eens en altijd op te treden tegen deze scalians, deze milieuvernietigers, terstond te verbieden. Waar ze zich ook mogen bevinden op ons grondgebied.’ 


‘Ik kijk dan ook serieus naar het beleid van de huidige regering. Er zijn inmiddels kennisgevingen gestuurd naar de houders van scalians, die niet beschikken over een geldige vergunning om een aanvang te maken met de ontmanteling van hun machines. Ik blijf dan ook de ontwikkelingen ten aanzien van het geheel verwijderen van scalians uit onze wateren op de voet volgen. En waar nodig zal ik mijn stem laten horen.’ Volgens het assembleelid zijn het voornamelijk de binnenlandbewoners, die enorm veel last ondervinden van de scalians, ‘of ze nou een vergunning hebben of niet’.

Jordan: ‘Het is alom bekend dat deze scalians op een zeer milieuvernietigende manier aan goudwinning doen. Deze methode van goudwinningsactiviteiten kan op termijn zeer schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de mensen, die in de directe omgeving wonen. Deze mensen gebruiken immers het rivierwater voor diverse doeleinden. De mensen van de dorpen, die langs de rivieren en de directe omgeving van deze rivieren waar deze goudpontons opereren wonen, zijn aangewezen op de visvoorkomens in deze wateren. Een groot deel van het kwik dat wordt gebruikt bij deze methode van goudwinning komt in het rivierwater en de nabije kreken terecht. Het kwik wordt door de vissen in het water opgenomen en vervolgens komt het kwik in het lichaam van de mens, die deze vissen vangt om eten en of ten verkoop aanbiedt, terecht.’

‘Scalians ontregelen vaargeul Marowijnerivier en creëren zandbanken’

Maar naast de kwestie rond het kwikgebruik op scalians, benoemt Jordan nog een onderbelicht, maar zeer serieus probleem veroorzaakt door de scalians. ‘Ik ben van Albina en aan de Boven-Marowijne hebben we ook last van de scalians die de vaargeul ontregelen. Ik heb met boothouders gesproken, die de route Albina-Lawa onderhouden. Doordat de vaargeul ontregeld wordt door de scalians, zitten boten soms uren vast door kunstmatige zandbanken die worden achtergelaten door deze scalians. Persoonlijk heb ik dit meerdere malen meegemaakt. Het gaat om een zeer gevaarlijke situatie.’

Jordan stelt verder dat vermoed wordt dat ‘kapitaalkrachtigen, die achter de schermen blijven, achter de scalian-activiteiten in en rondom het stuwmeer, in de Marowijnerivier, de Sarakreek en de Lawarivier zitten’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: