Nationaal Jeugdparlement wordt grondig geëvalueerd

Verkiezingen met een jaar verschoven

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) wordt grondig geëvalueerd. Dit heeft de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Rishma Kuldipsingh, gisteren in het parlement aangegeven. Minister Kuldipsingh gaf aan dat de termijn van het huidig Nationaal Jeugdparlement (NJP) is verlopen per 6 mei 2020. “Er waren reeds voorbereidingen getroffen om voor dit jaar nieuwe parlementsverkiezingen te organiseren, maar gezien de huidige financieel-economische situatie, is het financieel niet meer haalbaar om verkiezingen voor een nieuw Jeugdparlement te houden, waarvan de kosten SRD 21 miljoen zijn. De gegeven financiële situatie alsook de percepties die leven binnen de samenleving omtrent het NJP, heeft de regering doen besluiten om het Nationaal Jeugdparlement een grondige evaluatie te laten ondergaan. Er is reeds goedkeuring van de president om verkiezingen met een jaar te verschuiven, met het doel een evaluatie van het Nationaal Jeugd Instituut, waar het NJP onder valt, te doen en op basis van de uitkomsten van de evaluatie het instituut, de verkiezingen en het Jeugdparlement te herinrichten. Ik  wens bij deze te benadrukken dat het recht van de jeugd voor participatie niet ter discussie is, maar dat wij als natie wel moeten nagaan hoe we dit recht van jeugdparticipatie op een optimale, aan de huidige tijden aangepaste en effectieve manier tot uiting kunnen brengen”, aldus de minister van AWJ.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: