Minister Rishma Kuldipsingh: Loonraad zal spoedig advies uitbrengen over nieuw minimumloon

Gisteren heeft de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Rishma Kuldipsingh, aangegeven dat de Nationale Loonraad, die deze week nog ingesteld zal worden, advies zal uitbrengen over een nieuw minimumloon. De minister sprak tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling en ging in op vragen vanuit het college.

Ministers Kuldipsingh stelde dat de nieuwe Wet Minimumloon in 2019 in werking is getreden. “Het minimum uurloon is op basis van de oude wet van 2014 na een lang voorbereidingstraject in maart 2019 verhoogd van SRD 6,14 naar SRD 8,40. Bij mijn aantreden in juli had de Nationale Loonraad al ingesteld moeten zijn en zou er dus nu ook al een advies door de Nationale Loonraad moeten zijn uitgebracht omtrent een nieuw minimumloon. Ik kan uw college verzekeren dat de instelling van de Nationale Loonraad zo spoedig mogelijk een feit zal zijn, deze week nog. Daardoor zal er op korte termijn ook een advies uitkomen omtrent een nieuw minimumloon.”

Verder stelde de bewindsvrouw dat het directoraat Arbeid en directoraat Arbeidsinspectie samen 386 personen telt, terwijl het directoraat Jeugdzaken 190 personen telt. Als gevolg van de samenvoeging van het ministerie van Arbeid met het directoraat Jeugdzaken zijn de lopende uitgaven gestegen met SRD 9.800.000 en wel van SRD 24.256.000 naar SRD 34.056.000.”

Jeugdbeleid

Ten aanzien van het jeugdbeleid stelde minister Kuldipsingh het volgende. “Ik wens aan te geven dat de focus dit dienstjaar vooral zal liggen op het bevorderen van de werkgelegenheid onder jongeren, zoals het Grassrootproject, en de bewustwording onder de jongeren. Omtrent de bewustwording heeft het ministerie een aantal videoproducties via haar Facebookpagina en Youtube kanaal alsook via Gov.TV gelanceerd, te weten omtrent internetgebruik, kinderen met een beperking, jeugdondernemerschap, gebruik van alcohol en drugs onder jongeren,

suïcide awareness en gevaarlijke games. Ook is er al een verzoek gedaan aan alle tv-stations om hun programma’s tot zeker 21:00 uur kindvriendelijk in te stellen. En zijn er al gesprekken geweest met collega Juspol en TCT om een mogelijkheid te bekijken om bepaalde gevaarlijke internetsites te blokkeren”, aldus de minister van AWJ.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: