Weg naar zee of weg van zee?

“De zeespiegel blijft stijgen”

Professor Sieuwnath Naipal sloeg in het weekend alarm dat een dijk doorgebroken was. Aanhoudende regens kunnen de situatie verergeren wanneer de sloten overlopen. Het water vanuit de zee ontwikkelt zich dan sneller landinwaarts. Milieudeskundige Erlan Sleur ziet als oplossing voor dit terugkerend probleem het op grote schaal aanbrengen van Mangrove. Deze oplossing klinkt eenvoudig, maar het gaat om een bewoond gebied. “Met 50 boompjes per week komen we er niet, we moeten duizenden bomen daar neerzetten wil je resultaten zien” zegt Sleur. Met een buffer van 10 meter wordt volgens Sleur niets bereikt, hij stelt daarom voor om aan een buffer van 1 kilometer aan mangrove te denken zodat het sediment zich kan ophopen. Een dijk aan de Brantimakkaweg zou de enige oplossing zijn zegt Sleur. “En voor de dijk moet met mangrove beplant worden”.

Hydroloog Naipal zegt dat er een scala aan opties zijn. “Het betreft een moeilijk vraagstuk” merkt hij allereerst op. Het aantal beschikbare middelen speelt een rol licht Naipal toe. Een dijk bouwen is mogelijk, maar de kosten zijn belangrijk. Zijn aanplant van mangrove noemt Naipal als tweede oplossing waardoor de kleidam behouden blijft. Als de derde mogelijkheid ziet de hydroloog het aanbrengen van een buffer op locaties waar de dreiging het grootst is zodat “als het water doorbreekt het water opgevangen kan worden”.

Verhuizing

Naipal ziet verhuizing als een vierde optie waar de bewoners een ander perceel krijgen waar zij een nieuwe woning kunnen bouwen, iets wat Sleur impliceert met zijn idee om de mangrove op grote schaal aan te brengen. “Uiteindelijk is het een aangelegenheid van de regering hoe zij hiernaar kijken en wat zij beogen” verduidelijkt Naipal. Hij zegt dat een lange termijn visie nodig is omdat de zeespiegel blijft stijgen. “Daar moeten wij rekening mee houden”. De hydroloog besluit om te zeggen dat het niet per definitie alleen een regeringsaangelegenheid is, we moeten ook kijken hoe we daarbij kunnen helpen om samen tot een oplossing te komen” aldus Naipal.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: