USD 100.000 bij Cevihas weggesluisd naar regeringsfunctionaris

Bouva: Regeringsfunctionaris is geen Faizal Abdoelgafoer

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag in De Nationale Assemblee (DNA) zijn afkeuring uitgesproken over de manier waarop parastatale bedrijven letterlijk werden leeggehaald door personen uit de voormalige regering Bouterse/Adhin. Als voorbeeld noemde hij een geval dat ontdekt is bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) “Vlak voor de overdracht door de raad van commissarissen bij Cevihas, terwijl je bezig bent met de overdracht van bestuur, word er snel 100.000 Amerikaanse dollars overgemaakt naar een voormalige regeringsfunctionaris”, benadrukte het staatshoofd. Derryl Boetoe zwaaide de scepter bij Cevihas. Deze zaak is volgens Santokhi doorgeleid naar de procureur-generaal.

Groot onderzoek gaande bij SPSB

“Stuk voor stuk komen wij ook bij de andere parastatalen. Er waren geen aanbestedingsprocedures van openbare inschrijvingen. Projecten zijn gegund voor vijf maal hoger dan ramingsbedragen. Er waren mensen die cash geld met een briefje gingen halen bij de overheid. Dat alles is stopgezet.” Er is volgens Santokhi ook een groot onderzoek gaande bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). “Belastinggelden die daar werden gestort en bestemd waren voor de centrale overheid, werden direct weggehaald en doorbetaald aan derden. Dat is stopgezet en de belastinggelden gaan nu naar de Centrale Bank”, aldus het staatshoofd. Hij voegde eraan toe dat al deze bezuinigingen ertoe hebben bijgedragen dat de regering nu de overheidssalarissen zonder te lenen kan betalen en ook nog verhogingen kan geven.

Bouva beschikt over bewijs en andere informatie

NDP-parlementariër Melvin Bouva stelde tijdens een interruptie dat in de wandelgangen over de kwestie van Cevihas met de naam van de regeringsfunctionaris wordt gesmeten en met name de initialen F.A. Hiermee wordt volgens Bouva gedoeld op ex-Sport & Jeugdzaken-minister en raadsadviseur Faizal Abdoelgafoer. Volgens Bouva heeft hij contact opgenomen met de leiding van Cevihas, waar gebleken is dat er geen enkele overmaking is gemaakt zoals door het staatshoofd wordt beweerd. De NDP’er stelde over het leveranciersbewijs te beschikken van een functionaris met de initialen F.A., die ruim zes jaren op contract diensten levert aan het bedrijf, waarvan door de vertrekkende leiding onder goede afspraak SRD 100.000 is overgemaakt. Hij vindt dat Boetoe en Abdoelgafoer onnodig worden gecriminaliseerd en vroeg de regering om deze zaak opnieuw te bekijken en de namen te zuiveren. Vicevoorzitter Dew Sharman wees Bouva erop dat er geen namen in de vergaderzaal zijn genoemd door de regering.

‘Je dient af te blijven van gelden van het bedrijf’

Vicepresident Ronnie Brunswijk benadrukte dat de regering niemand beschuldigt, maar slechts feiten heeft aangehaald. De vp stelde zich op het standpunt dat het niet normaal is wanneer een vertrekkende directeur ‘snel snel’ een USD 100.000 gaat overmaken. Dat getuigt volgens hem niet over goed bestuur. “Je bent directeur af dan dien je gewoon af te blijven van gelden van het bedrijf”, aldus Brunswijk. De verspilling bij het huren van verschillende gebouwen is stopgezet. Terwijl enerzijds staatsgebouwen werden verkocht, werden aan de andere kant gebouwen voor hoge bedragen gehuurd. In opdracht van de rechterlijke macht, zijn bepaalde gebouwen weer in de boezem van de staat. Allerlei toelagen aan functionarissen, die daarvoor geen werk hebben verricht, zijn stopgezet. Verschillende functionarissen hadden de mogelijkheid om wereldwijd gratis te kunnen bellen. De kosten hiervan liepen heel hoog op. Dat is nu ook stopgezet.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: