President Santokhi: ‘Heffingskorting van SRD 750 wordt voorlopig gehandhaafd’ 

‘Controle op uitvoer van rondhout wordt zeer urgent aangepakt’

De fiscale heffingskorting van SRD 750 blijft voorlopig gehandhaafd. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi maandag tijdens de behandeling van de 2020-begroting in de Assemblee. De heffingskorting was SRD 125, maar werd door de vorige regering opgetrokken naar SRD 750. Het betrof een maatregel in het kader van de Covid-19 pandemie en zou zes maanden worden uitbetaald, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. 

Santokhi ging in op vragen die in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling waren gesteld door diverse Assembleeleden.

Hij zei ook, dat de AOV (Algemene Oudedagsvoorziening), AKB (Algemene Kinderbijslag) en de financiële bijstand per 1 november worden verhoogd. Deze verhogingen maken deel uit van het sociaal vangnet van de regering. De AOV wordt verhoogd van SRD 525 naar SRD 750 per maand, de AKB gaat van SRD 50 naar SRD 75 en de financiële bijstand wordt van SRD 375 opgetrokken naar SRD 500.

De Assemblee vroeg ook om de inkomsten van de Staat te verhogen door het opvoeren van controle en aanpassing van royalty’s bij de kleinschalige goudwinning, aanpassing van grondhuurtarieven en spoedige implementatie van grondconversie en de controle op uitvoer van rondhout. 

Volgens de president is de regering bezig met het uitwerken van modaliteiten om de inkomsten uit de kleinschalige goudwinning te verhogen, om de grondconversie in te voeren en om de tarieven van grondhuur marktconform te maken. Met name het opvoeren van de controle op uitvoer van rondhout zal zeer urgent worden aangepakt, omdat er enorme verschillen zijn tussen de nationale en internationale statistieken. De president zegt dat dit alleen maar kan gebeuren door grootschalige en georganiseerde smokkel.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: