Kosten Srefidensi-viering begroot op zo’n SRD 875.000, waarvan SRD 700.000 voor activiteiten op plein

Organisatie heeft 25 bedrijven om donaties verzocht als bijdrage aan de kosten

De voorzitter van de Commissie Herdenking 45 jaar Srefidensi Pertab Goerdayal heeft vrijdag tijdens een persconferentie uiteengezet hoe het programma eruit gaat zien en wat de eraan verbonden kosten bedragen.

Ofschoon er uitdagingen zijn, zoals de Covid-19 pandemie, zal vanuit de overheid de herdenking van 45 jaar Srefidensi aangepast worden gevierd. Zo zullen de 21 minuut-schoten in de vroege ochtend plaatsvinden. Vervolgens zal rond tien uur een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee plaatsvinden op het Onafhankelijkheidsplein. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De Assembleevergadering duurt tot twaalf uur waarna het defilé van de gewapende machten zal plaatsvinden. Er zal ook een optocht van diverse culturele groepen georganiseerd worden. De organisatie hoopt om kwart voor één het gedeelte van het defilé te hebben afgerond. De derde activiteit op 25 november is het gedeelte van het in ontvangst nemen van de felicitaties gekoppeld aan een receptie. 

Rond half vier moeten de formele handelingen achter de rug zijn.  Voorzitter Goerdayal benadrukte, dat alles er anders zal uitzien, omdat de Covid-19 regels in acht genomen moeten worden. 

Naast de activiteiten op 25 november is aan de ministeries gevraagd om met eigen budget dan wel donaties ook culturele, educatieve en sociale activiteiten uit te voeren. Ook de aan districtscommissarissen is gevraagd de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar aan self supporting te doen en zo fondsen te verwerven.

Het kostenplaatje van de Srefidensi-viering is begroot op ongeveer SRD 875.000, waarvan SRD 700.000 voor de activiteiten op het plein. Het resterend bedrag zal waar nodig worden aangewend bijvoorbeeld voor het ondersteunen van een educatieve activiteit. Om aan het totale bedrag te komen zijn donaties gevraagd aan een 25-tal bedrijven die reeds hun bijdrage hebben toegezegd. De financiële verantwoording zal kort na de Onafhankelijkheidsviering worden gepresenteerd.

Ondervoorzitter van de commissie Maurits Hassankhan gaf aan, dat in verband met de bigi yari van Suriname er ook aandacht besteed wordt aan vorming en educatie. Met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is besloten om in het regulier programma van de diverse schoolniveaus het onderwerp onafhankelijkheid te laten behandelen. Er zullen lesbrieven worden ontwikkeld. Een andere activiteit is het houden van opstelwedstrijden, waar behalve scholieren ook anderen aan kunnen participeren. De beste opstellen komen in aanmerking voor een prijs.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: