Raad van Ministers geïnformeerd over publiciteitscampagne VIDS

VIDS start campagne over wet Collectieve Rechten Inheemse- en Tribale Volken

Op het Kabinet van de Vicepresident heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) woensdag een presentatie gehouden voor de Raad van Ministers over de wet Collectieve Rechten Inheemse- en Tribale Volken. Aansluitend werd een presentatie gehouden over een publiciteitscampagne om de wet bij de gemeenschap bekend te maken. Dit meldt het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident.

Max Ooft heeft de presentatie verzorgd en kort aangegeven waar de VIDS voor staat, wat de concept wet inhoudt en de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet.

Inheemse en tribale volken hebben jarenlang gevochten voor erkenning en het naleven van hun grondenrechten. Anno 2020 ligt er een concept wet die ervoor moet zorgen, dat deze groepen erkend worden en dat het recht dat hun toekomt wordt nageleefd.

Ter voorbereiding van het wetsvoorstel, zijn verscheidene

consultatierondes gehouden met alle belangrijke stakeholders. Het resultaat van deze consultatierondes is, dat er een conceptwet is samengesteld.

Hierin is aandacht voor de collectieve rechten van inheemse en tribale volken en hun traditionele woon- en leefgebieden (grondenrechten), demarcatie, overige collectieve rechten, traditioneel gezag en bestuur en de Free, Prior and Informed Consent, FPIC  (Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken).

Er is ook een verzamelkaart van de te erkennen traditionele woon- en leefgebieden, conceptvoorstel wijziging Grondwet (toevoeging bij artikel 8 Grondwet), opgemaakt.

De publiciteitscampagne zal worden uitgevoerd door STAS International Strategic Communication and Branding en de lancering staat voor donderdag 12 november gepland.

error: Kopiëren mag niet!