Minister Kuldipsingh: ‘SAO moet zelfvoorzienend worden

Jaarlijks ontvangen miljoenen SRD’s aan subsidie niet zichtbaar in resultaten SAO

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft woensdag tijdens een werkbezoek aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) gezegd, dat dit trainingsinstituut zelfvoorzienend moet worden. De minister is van oordeel, dat de stichting – een werkarm van het ministerie – veel meer moet gaan inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, zo bericht het ministerie.

De SAO bestaat in 2021 veertig jaar. Een moment om volgens Kuldipsingh te onderzoeken of de taakstelling van de SAO en de curricula van de aangeboden trainingen nog voldoen aan de huidige ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. De stichting krijgt volgens haar jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars toegekend aan subsidie en heeft meer dan honderd personen in dienst, terwijl de jaarlijkse output aantoont dat gemiddeld 500 vakkrachten landelijk worden afgeleverd. Er ontbreken vooralsnog betrouwbare data om er achter te kunnen komen hoeveel van deze krachten daadwerkelijk de baan vinden waarvoor ze zijn getraind. 

Het streven van de bewindsvrouwe is om de SAO effectiever en efficiënter te laten functioneren. De focus in deze beleidsperiode zal volgens haar daarom gericht zijn op het vinden van een formule om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan de vraag uit de arbeidsmarkt naar vak getrainde menskracht. Ze ziet ook graag dat klein-ondernemerschap meer dan ooit gestimuleerd wordt bij de cursisten, afgezien van de specifiek vakken waarvoor ze in training zijn. 

Zij heeft ook de stichting geïnstrueerd om landelijk een behoefte-onderzoek te doen naar vaktrainingen, zodat de vleugels uitgeslagen kunnen worden naar de districten. Ook ziet Kuldipsingh graag dat samenwerkingsverbanden worden aangegaan met partners in zowel Suriname als daar buiten. 

De directie van SAO heeft problemen waarmee ze kampt en de uitdagingen waarvoor ze staat onder de aandacht gebracht van de minister. De leiding blijkt vastberaden te zijn de stichting te opereren volgens de zienswijze van de minister. Nu al wordt er ingespeeld op de vraag vanuit het bedrijfsleven door nieuwe curricula te ontwikkelen voor trainingen die het komend jaar zullen worden aangeboden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: