DNA start vandaag met begrotingsbehandeling 2020

Gajadien: ‘Deze regering gaat niet lenen; begrotingstekort stijgt van SRD 1.3 miljard naar SRD 5.7 miljard’

Vandaag maakt De Nationale Assemblee (DNA) een aanvang met de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2020. Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien, die tevens voorzitter is van de vaste parlementaire commissie Financiën, zegt aan Dagblad Suriname dat deze begroting slechts van technische aard zal zijn, omdat slechts anderhalve maand in dit dienstjaar over is. Het gaat hier om de begrotingen ingediend door toenmalige president Desi Bouterse in 2019, waarvan in die regeerperiode slechts de algemene politieke beschouwingen (apb) hebben plaatsgehad. De gewezen regering Bouterse/Adhin heeft in die periode reeds 7 maanden de uitgaven gedaan. “Wij moeten een goedgekeurde begroting hebben. Waar wij zien dat de vorige regering de begroting had opgesteld op basis van haar beleid, hebben wij gemerkt dat deze regering een nota van wijziging heeft ingediend om de noodzakelijke voorzieningen voor de samenleving garant te stellen”, benadrukt de VHP-topper. Vandaag en dinsdag worden leden van het parlement in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, waarna vervolgens de week daarop op maandag 16 en dinsdag 17 november de regering antwoord zal geven. Hierna zal vervolgens de behandeling worden afgerond.

Middelen teruggebracht van SRD 12.5 miljard naar SRD 7.5 miljard

Gajadien stelt dat wat de cijfers van deze begroting betreft er ook veranderingen zijn gekomen. Zo is het bedrag van SRD 3.6 miljard voor ‘operationele kosten’ door de nota van wijziging veranderd in bijna SRD 4.7 miljard. Deze stijging komt merendeels door de duizenden extra mensen die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen. Wat de uitvoering van ‘programma’s’ betreft, was de raming van 2020 op SRD 10 miljard en door de nota van wijziging is dat teruggebracht naar SRD 8.5 miljard. “Bij de raming van 2020 had de regering aangegeven om in totaal SRD 12.5 miljard op te brengen aan middelen. Dat waren meer leningen. Deze regering heeft gemeend om geen leningen meer aan te gaan, waardoor de middelen terug zijn gebracht naar bijna SRD 7.5 miljard. Bij de vorige raming was er ook zogenaamd een tekort van SRD 1.3 miljard, maar vanwege het feit dat deze regering niet zal lenen, is er vooralsnog een tekort van bijna SRD 5.7 miljard. Wij zullen daarom zeker aandacht hieraan moeten besteden en de regering vragen waar er verdere aanpassingen moeten plaatsvinden. Daar waar er geen realisaties hebben plaatsgevonden de afgelopen 10 maanden en waar er minder gerealiseerd is, zal gevraagd worden om die bedragen terug te brengen”, aldus Gajadien.

Deze week ook behandeling initiatiefwet Regels oprichting SNIV

Wanneer exact de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2021, die recent door president Chandrikapersad Santokhi is ingediend, zal plaatsvinden, moet volgens Gajadien nog worden besproken. Voor zover er overeenstemming is, zal de apb over die begroting wel dit jaar plaatsvinden. Gedurende de periode dat de regering de gelegenheid krijgt deze week om zich voor te bereiden op de beantwoording van de vragen voor volgende week, zal volgens Gajadien van de week ook een getracht worden een aanvang te maken met de behandeling van de initiatiefwet ‘Regels oprichting Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV)’. Dat zal mogelijk deze week donderdag gebeuren.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: