Roy Bhikharie is het eens met Hans Moison over aanpak crisis

Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), is het volkomen eens met het gewezen directielid van DSB, Hans Moison, over hoe herstel van de economie te bereiken. Moison stelde onlangs dat de verhoging van de overheidsinkomsten, verlaging van de overheidsuitgaven, afbouwen van schulden met betrekking tot internationale organisaties, het verkleinen van het overheidsapparaat, competenter en productiever approach met behulp van terugtrekking uit het bedrijfsleven, afstoten van parastatalen, stimulering van de binnenlandse economie door investeringsvriendelijke maatregelen, transparantie, betrokkenheid, en afschaffen van vriendjespolitiek, noodzakelijke aandachtspunten zijn.  

“Dit is een opsomming die al decennialang gepredikt wordt maar op geen enkele wijze en in geen enkele mate uitgevoerd wordt. Integendeel wordt dezelfde destructieve weg versneld voortgezet, vandaar de importantie van Moisons kundige herhaling”, benadrukt Bhikharie tegenover Dagblad Suriname. Bij deze crisisbeheersingsaanpak is het bovendien cruciaal dat het geheel een samenhang heeft dat gemonitoord, geëvalueerd en bijgestuurd wordt; dit is ook iets waarvan politici doordrongen zijn maar het gewetenloos nalaten bij de uitvoering.

Bhikharie hekelt het feit dat er nog steeds oppervlakkig omgegaan wordt met de corruptievraagstukken. “Corruptie is ingebed in ons politiek-bestuurlijk systeem als gevolg van nepotisme, belangenverstrengeling en andere vormen van uitholling van de controleorganen”, volhardt de PVP-leider. Hij timmert al een hele poos aan de weg om de bewustwording hierover te vergroten, echter trekt ook de nieuwe regering zich daar niets van aan. “Zonder allereerst deze vormen van institutionele uitholling fundamenteel aan te pakken, kan men door blijven stelen, ongezien en ongestraft.”

Bhikharie voegt daaraan toe dat deze institutionele misdaden ook betrekking hebben op DNA-leden die per definitie oneerlijk concurreren met het bedrijfsleven. “Onze geschiedenis liegt er niet om, meer nog, het bewijst deze handelwijze keer op keer. Het is dus geboden om geen subsidies af te schaffen of prijzen aan te passen alvorens na te gaan in hoeverre corruptie in de prijzen zijn ingesloten. Anders is het net zo goed dweilen met de kraan open!”, aldus de PVP-voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: