Minister Ramadhin: ‘Avondklok blijft gehandhaafd van 22.00-05.00 uur’

Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zondagavond in een televisietoespraak gezegd, dat de dalende trend van het aantal dagelijkse Covid-19 besmettingen zich voortzet. ‘Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten. Wij zijn nu  ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag.’

‘We kunnen nu spreken van sporadische oftewel cluster besmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze cluster besmetting is onder controle gebracht door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. We moeten dus alert blijven aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het corona virus. Met andere woorden, een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft.’

‘Wij constateren de afgelopen twee weken een toename van meldingen over feesten, clubs die open zijn en waar er massa’s mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.’

‘We naderen het eind van 2020, en het OMT beveelt dringend aan dat wij op aangepaste, covid-19 veilige, wijze de feestdagen doorbrengen. Er zijn mensen uit de entertainment wereld die corona antigeen sneltesten willen introduceren als entree screening voor dansfeesten of andere festijnen. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij asymptomatische personen (minder dan 60%) en wij wijzen dergelijke voorstellen, ondersteund door de PAHO/WHO, met klem af’, sprak Ramadhin. 

De algemene Covid-19 maatregelen blijven van kracht;

Vanaf maandag 9 tot en met zondag 22 november gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod blijft ingesteld van 22:00 uur tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen: 

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. 

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  • Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.
  • De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon  per 5 vierkante meter tegelijkertijd. 

Maatregel 4

Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan. 

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra. 

Contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de Regering U in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik U zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien U plannen hebt om te reizen.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen .

Maatregel 10Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om  zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: