Jogi: “Het is gewoon jaloezie”

Ontwikkelingsprojecten in Saramacca gaan onverkort door

Ook in deze regeerperiode waar de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) in de coalitie zit en regeermacht heeft, zet assembleelid Mahinder Jogi zich volop in om verschillende projecten te realiseren voor de samenleving in het district Saramacca. “Er zijn mensen die kritiek hebben op mijn projecten, maar dat is gewoon jaloezie. Niets anders. In de politiek heb ik geleerd dat wanneer je goed bezig bent, je jezelf niet moet storen aan de enkele mensen, die fungeren als stoorzenders. Wanneer de honden willen blaffen, mogen ze dat doen. De olifant gaat rustig langs. Het grootste doel is om de projecten af te ronden en de 155 mensen te Orissa te accommoderen en de tuinbouwsector te faciliteren”, benadrukt Jogi tegenover Dagblad Suriname. De parlementariër is momenteel bezig met het aanpakken van een verkavelingsproject te Uitkijkpolder in het ressort Jarikaba, meer bekend als het tuinbouwverkavelingsproject Orissa, welke hij in 2010 heeft geïnitieerd samen met toenmalige RGB-minister Michael Jong Tjien Fa, waarbij 155 mensen in het gebied een tuinbouwkavel hebben gehad, variërend van 4.000 tot 4.500 vierkante meters. Samen met Jogi hebben ressortraad- en districtsraadsleden de afgelopen week een bezoek gebracht aan het verkavelingsproject. De groep rr- en dr-leden zijn erg blij dat het project weer opgepakt is, waardoor mensen inderdaad de gelegenheid zullen krijgen om daar aan tuinbouw te gaan doen. Er wordt hierbij ook een bijzondere dank uitgebracht aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken voor zijn welwillende medewerking bij het helpen van de mensen in voornoemd gebied.  

Reeds veel projecten gerealiseerd tussen 2000 en 2010

De VHP is in Nieuw Front-verband voor het laatst vanaf 2000 tot 2010 in de regering geweest, waar toen ook de noden van de mensen uit de samenleving werden aangehoord. Primair in Saramacca is toen al onder leiding van Jogi heel veel werk verzet en is er veel ontwikkeling gebracht. “Ook in die periode is door mij het initiatief genomen om verkavelingsprojecten samen met de regering te maken, omdat de nood erg hoog was. Zo heb ik op Calcutta een project gemaakt, op Jarikaba een Wooncentrum, een project van 208 kavels waar iedereen een transportakte heeft gehad en we wegen hebben laten aanleggen door het ministerie van Openbare Werken. Ik heb toen ook met EBS en SWM onderhandeld, waardoor het geheel project kosteloos is voorzien van elektriciteit en schoon drinkwater. Daarvoor moet je politiek ook het werk kennen en de juiste snaren op de juiste momenten weten te bespelen. Ik heb daarnaast ook andere projecten geïnitieerd op Grankreek, Kampong Baroe, Hamburg en ook op Jarikaba achter het project Orissa. Nu zitten wij weer in de regering en we hebben gezegd dat we voor de mensen gaan werken en hun problemen gaan oplossen”, aldus Jogi.

Plannen bij project Uitkijkpolder

Bij het project te Uitkijkpolder, Orissa, is kort voor 2010 uit eigen middelen enkele zaken aangepakt. “Toen hebben we ook een deel van de infrastructuur aangelegd met eigen middelen, maar uiteindelijk zijn wij tussen 2010 en 2020 dan 10 jaren lang in de oppositie gaan zitten. Alles is dan begroeid met bos. Nu zitten we weer in de coalitie en we willen het werk weer uitvoeren. Ik heb dus gesproken met de minister van Openbare Werken en ik heb hem overtuigd dat ontsluiting een aangelegenheid is van de overheid en dat de boeren de ontsluitingskosten hebben betaald. De minister heeft toen een graafmachine gestuurd onder toezicht en begeleiding van OW, waardoor we nu bezig zijn de dammen die lopen naar het verkavelingsproject schoon te maken. Daarna komt er een proces waar we de zaken gaan egaliseren en vervolgens komt er een team van deskundigen die hoogtemetingen gaan doen en alles gaat beschrijven, zodat al de wegen in het project bezand kunnen worden. Hierna ga ik met EBS en SWM praten om het project te voorzien van elektriciteit en water. Hierdoor kunnen de mensen, die straks daar aan tuinbouw gaan doen, misschien ook een huis opzetten”, aldus Jogi.

Stoorzenders moeten harder gaan werken

Jogi benadrukt dat alhoewel hij met 3.353 stemmen op voorkeur is gekozen in Saramacca, hij naast dit district ook volksvertegenwoordiger is van alle mensen in het geheel land. Hij adviseert andere personen, waaronder ook politici die nauwelijks 1.000 stemmen hebben gehad en die onterecht bezig zijn zijn goede naam te bekladden, om harder voor het volk te gaan werken bij de komende verkiezingen. “Ik ben gekozen in Saramacca met 3.353 stemmen op voorkeur en ik bedank de mensen nogmaals daarvoor. Er is vertrouwen in mij anders, zou ik niet zoveel stemmen hebben gehad. Anderen die slechts 1.000 of 1.200 stemmen hebben gehad, moeten maar harder gaan werken om meer te halen bij de volgende verkiezing; ingeval ze nog op de lijst worden geplaatst”, aldus Jogi.

Landbouwgebied word nu eindelijk aangepakt

Ook andere zaken worden nu aangepakt te Uitkijkpolder, het grootste landbouwproductiegebied van het district Saramacca. “Een plaats waar boeren heel lang problemen hebben met de infrastructuur. Ik heb de minister van Openbare Werken daar naartoe gebracht samen met de rr- en dr-leden. Ook de slechte staat van de mr. P. Chandishawweg heeft de minister toen gezien. Hierdoor zijn concreet twee zaken eruit uitgerold. Het Uitkijkpolder wordt aanbesteed voor ongeveer 50 kilometers graven en vullen van de wegen, 12 bruggen moeten gemaakt worden en de mr. P. Chandishawweg wordt geasfalteerd. Dat is het resultaat van de uitnodiging welke ik heb doen uitgaan samen met de rr- en dr-leden van het ressort naar de minister”, aldus Jogi.

Initiatiefwet ingediend over voedselveiligheid

Jogi pleit ook nog steeds voor het Agrarisch Kredietfonds (AKF), terwijl hij deze week ook een initiatiefwet over voedselveiligheid heeft ingediend in De Nationale Assemblee (DNA), die een grote bijdrage zal zijn voor vooral export en lokaal gebruik van agrarische producten. “Bij de behandeling zal ik ook op- en aanmerkingen maken met betrekking tot agrariërs en ondernemers. Want wil je een bepaalde standaard bereiken, dan moet je de boeren helpen. Daarom pleit ik ook steeds voor het AKF. Maar ook deze boeren in het nieuw project te Uitkijkpolder moeten ook de ruimte krijgen om iets te gaan lenen daar, zodat zij iets kunnen doen.” De VHP’er streeft ernaar om een heel modern project op te laten zetten, waar mensen heel intensief aan land- en tuinbouw doen, waardoor zo een project meer levert dan een 1000 hectare, waarop er aan landbouw wordt gedaan. Volgens hem moeten personen uit alle districten een stuk landbouwgrond in Saramacca kunnen krijgen, omdat er geen enkele wet is dat dit verbiedt. Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: