De menselijke verbeeldingskracht

Volgens het Comité voor modernisering kampt de op de traditie georiënteerde Surinaamse President Ch. Santokhi met zijn batterij aan deskundigen met een zeer ernstige beperking. Zij zijn niet bekend met de protocollen m.b.t. internationale processen. De regering met haar worst-case scenario op het internationale financiële krachtenveld loopt vast en ook de obligatie actie  is nagenoeg mislukt. Politics is not an easy game to play. Of bestaat ons regeerteam slechts uit greenhorns?

Het is ook opgevallen dat de op de traditie georiënteerden, de VHP, na de verkiezingen van 25 mei 2020 het sterkst in de regering is vertegenwoordigd. Maar haar representanten schijnen nu geen enkel vruchtbaar programma te hebben en begrijpen waarschijnlijk niet wat zich in de wereld en in het eigen land voltrekt. Het blijkt nu a.h.w. dat de nationale ontwikkeling in een stilstand situatie is beland. Moeten wij geloven dat de op de traditie georiënteerden met haar coalitie genoten niet te herkennen zijn door een streven naar duidelijke politieke en maatschappelijke doelstellingen, behoudens dan de verovering van de staatsmacht?

Erger nog men is bezig de kredietwaardigheid van onze staatsbedrijven (Suriname) te ondergraven en hun  onderhandelingspositie te verzwakken. Of is het vanwege een zeer slecht ontwikkelde maatschappelijke oriëntatie?

Onze staatsbedrijven: Staatsolie, EBS ,TeleSur, SLM en SWM, zijn van zeer strategische waarde voor de verdere ontwikkeling van de staat Suriname.  

Een vraag die de Surinaamse samenleving bezighoudt, mede vanwege het gedrag ge-etaleerd door een pas benoemd RVT- lid binnen ons petroleum operaties en haar directe sociale omgeving is: hoe  veilig  zijn de bedrijfsgegevens, de data?

Volgens onze nationale en internationale gedragsdeskundigen, heeft gedrag steeds twee polen, nl. een innerlijke en een uiterlijke en volgens de deskundigen is het niet duidelijk wanneer de ene begint en de andere ophoudt.

In ieder geval kunnen uit de bestudering van dit alles toch wel vergaande conclusies worden getrokken over het innerlijke en inwendige van de organisatie. Er is volgens velen binnen onze petroleum operaties/samenleving een situatie ontstaan, wat genoemd wordt een; safety hazzard (door de benoeming van een RVC Lid).

Let wel: nog geen jaar terug heeft de huidige president, toen vanuit de oppositie, landen, buitenlandse internationale monetaire/ financiële instituten gevraagd de Surinaamse regering in  financieel opzicht niet te ondersteunen. Kijk nu eens naar het beeld en het etiket welke over ons land wordt geschetst en opgeplakt door deze politicus. Suriname is een failed stade (mislukte samleving), wordt open en bloot aangegeven. Overigens geen prettige gewaarwording.

Dit alles heeft alleen maar als doel ons land,  Suriname, schade te berokkenen, te isoleren, en van de wereldgemeenschap en van de economisch-financiële wereldkaart te doen verdwijnen om dan ons volk letterlijk te doen verarmen. Jammer, maar in deze fase zijn we beland, enkel en alleen vanwege onze onnozelheid! Allemaal zaken die als  doel hebben om ons sociaal, maatschappelijk en economisch leven te ontregelen.

Kortom de consequenties van al deze acties zijn: verzwakking van de Staat Suriname haar kredietwaardigheid en tevens ook haar onderhandelingspositie, om dan te verworden als te zijn een ’mislukte samenleving’.  

Meneer de Presidenti, wat ervaart u nu!

Het is begrijpelijk; de menselijke verbeeldingskracht is vaak te groot om zulke denkfouten te vermijden en te klein om ze te herkennen

Om het onvermogen, onkunde en onoverzichtelijkheid van uw regeerteam te maskeren start u een subversieve actie richting onze voormalige minister van Financiën en dat wekt willens of wetens irritatie bij grote delen uit de samenleving  op.

De  regering Bouterse , Ameerali/Adhin met Gilmoore Hoefdraad heeft bewezen dat zij ondanks de wisselende maatschappelijke, financiële en economische uitdagingen tot op zekere hoogte consistent is gebleven in haar denken en handelen.

Het is vrijwel de totale Surinaamse samenleving opgevallen dat de huidige Surinaamse (VHP) regering in drie (3)  maanden tijd reeds de weg naar een hogeer levensstandaard voor het Surinaams Volk,  is kwijt geraakt.

De regering Santokhi, met zijn financieel – economische beleidsstrategie zorgt zo te zien voor een toenemende chaotische situatie in het sociaal economische leven van  de burgers. .En wel met  een toenemende teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid. Het gevolg van de teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid is ook dat mensen hun emotioneel evenwicht verliezen en dit heeft weer gevolgen voor de interactie en integratie van vrijwel alle instituties waarin zij verkeren. Het volk kan hun wensen en hun grieven niet op een gangbare wijze uiten.

Men wordt agressief en men raakt gefrustreed (zie de ingestelde bank limieten) en dit is in alle maatschappelijke lagen al merkbaar en zichtbaar. De kans is dan groot dat de opgekropte menselijke energie een uitweg gaat zoeken en dat kan leiden tot een uitbarsting van agressiviteit.

Comité voor modernisering

E . Castelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: