Succesvol tweedaags overleg tussen ambtelijke delegaties Nederland en Suriname

Het tweedaagse ambtelijk overleg op hoog niveau tussen een regeringsdelegatie van Nederland en de interdepartementale missie van Suriname dinsdag en woensdag is woensdag afgesloten met een gemeenschappelijke verklaring. Onder leiding van Thijs van der Plas, Directeur-Generaal Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden met verschillende vertegenwoordigers van de regering van Suriname. Dit bericht de Communicatie Dienst Suriname.

Dit overleg was een vervolg op het bezoek van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in augustus aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. 

Het doel van de ambtelijke interdepartementale missie was om concrete afspraken te maken over herstel van de samenwerking tussen Suriname en Nederland.

Bij de afsluiting van dit overleg is de gemeenschappelijke verklaring met concrete punten kenbaar gemaakt: gedachtewisseling over de besteding van verdragsmiddelen, uitwisseling van ambassadeurs, Covid-19 ondersteuning met een tweede steunpakket van 3.5 miljoen euro en ondersteuning aan de sectoren financiën, justitie en politie, defensie en landbouw in de vorm van technische assistentie en versterking van instituten. 

Met betrekking tot landbouw zijn concrete samenwerkingsgebieden gedefinieerd, te weten rijstproductie, pest management en het stimuleren van akkerbouw voor veevoer. 

Van Der Plas: ‘We hebben een goede basis gelegd om samen te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op basis van vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect. Ik kan u garanderen dat we met frisse ideeën en vertrouwen en vol goede moed naar huis terugkeren om aan de slag te gaan met de gemaakte plannen en die de komende weken en maanden samen met onze Surinaamse counterpart om te zetten in concrete acties.’

De standpunten in de gezamenlijke verklaring zullen verder uitgewerkt worden. Nagegaan zal worden hoe deze in de praktijk te realiseren en op welke wijze. 

‘Ik ben blij dat met de elementen met betrekking tot multilaterale samenwerking en het gezamenlijk internationaal optrekken op basis van waarde en normen, die wij beide delen. Ik zie mogelijkheden in regionaal en internationaal verband en ben blij met de uitkomst die ik hier zie’, zei minister Ramdin.

Minister Stef Blok zal namens het Koninkrijk der Nederlanden naar Suriname afreizen ter gelegenheid van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid op 25 november 2020.

error: Kopiëren mag niet!