Nasleep Amerikaanse verkiezingen aangevangen

We hebben een ongekend verkiezingsproces voor de Amerikaanse verkiezingen achter de rug. Door Covid-19 is zwaarder de nadruk gelegd op het stemmen voor de uiterste datum op 03 november 2020. Kenners zeggen dat de stemmers die ‘rood’ (Republikeins) stemmen eerder geneigd zijn om fysiek in het stemhok te stemmen, terwijl de Democraten eerder geneigd zijn om via de post te stemmen. De stemmen die via de post zijn binnengekomen moeten nog allemaal geteld worden, dus de democratische stemmen zullen iets meer dan de Republikeinse stemmen bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. De verwachting is dat het tellen van de stemmen via de post gedaan nog enkele dagen zal duren. Alle staten hebben min of meer hun eigen stemprocedureregels en het zou zelfs mogelijk zijn om tot 13 november nog post die onderweg was te tellen. In de polls, waar zeker zijn meegenomen de mensen die direct hebben gestemd in het stemhok, staan de Republikeinen voor op de Democraten in veel staten. Wanneer de post wordt geteld zal een vollediger beeld ontstaan en kan het zijn dat de Democraten inhalen. Er is de afgelopen dagen veel gesproken over het stemgedrag van de latino’s (voornamelijk immigranten uit Cuba en Venezuela). Door de zittende president Trump is het verhaal de ether in gegooid dat Joe Biden van de USA een socialistisch land wil maken als Venezuela. De latino’s zouden daaraan een trauma hebben en dat zou erin hebben geresulteerd dat Biden zwak uit de verkiezingen is gekomen. Hij heeft niet echt kunnen imponeren door bijvoorbeeld in staten overtuigend te winnen. Er zijn anekdotes van mensen die altijd Democraat waren, maar de vorige verkiezing voor de Republikeinen hebben gestemd en nu weer voor Trump hebben gestemd. Vooral ondernemers en werkers vinden dat Trump nog waar gaat maken wat hij heeft beloofd onder andere tegen de Chinese bedreiging.

De Amerikaanse  president heeft aangegeven dat het tellen van stemmen moet ophouden nu. Niet onbegrijpelijk dit standpunt, omdat hij over het algemeen toch wel voorstaat op zijn concurrent. Er zijn geluiden dat de president via de rechter zal proberen om het stemmen te stoppen of de telling van na de verkiezing binnengekomen post ongeldig te laten verklaren.

Er is een ongekende vrees voor rellen in bepaalde staten. Nooit eerder kwam het voor dat ondernemers uit voorzorg tegen rellen en plunderingen, hun zaak hebben gebarricadeerd en  dichtgetimmerd.

Bij het schrijven van dit stuk was het noch aan Trump noch aan Biden gelukt om het vereiste van 270 kiesmannen in totaal te halen. Trump was blijven steken op 214 terwijl Biden iets dichter bij de grens was met 248. In de afgelopen 4 uren voordat we dit neerpenden leek de aanwas van de Democratische stemmen groter dan dat van de Republikeinen. Trump heeft al vorderingen tot hertelling kenbaar gemaakt. Het kan dus een lang spelend proces worden. Vernomen is dat Arizona gewonnen is door Biden. Het is een Staat waar de Republikeinen, traditiegetrouw de verkiezingen winnen. De 11 kiesmannen van Arizona gaan naar Democratische kandidaat Joe Biden. Critici beweren dat met de winst van de kiesmannen van Arizona, Biden toch kan winnen al verliest hij de strijd in de staat Pennsylvania. Maar dan moet hij Wisconsin en Michigan wel winnen. Eerder zei CNN al dat Wisconsin door Biden wordt gewonnen. Trump wil in deze staat een hertelling.

De Amerikaanse president wordt in het Witte Huis beedigd in januari 2021. Een kandidaat dient 270 van de 538 kiesmannen voor zich te winnen om verkozen te worden door het kiescollege. Het Kiescollege of United States Electoral College is het lichaam dat de president uiteindelijk kiest. In de USA wordt de president niet rechtstreeks gekozen. Feitelijk wordt op de dag van de verkiezingen niet de president gekozen, maar een college dat hem pas enige tijd later kiest. Dit kiescollege bestaat uit 538 kiesmannen. Dat is het totaal van het aantal senatoren (100) en leden van het Huis van Afgevaardigden (435, dus totaal 535), aangevuld met 3 extra zetels voor Washington D.C. Doordat het aantal leden van het Huis van Afgevaardigden per staat verschillend is, is ook het aantal kiesmannen per staat verschillend. Het minimumaantal voor een staat is 3, aangezien iedere staat twee senatoren heeft en ten minste één afgevaardigde. De Senaat (Engels: United States Senate) vormt samen met het Huis van Afgevaardigden het Amerikaans Congres, de wetgevende macht binnen de federale overheid van de Verenigde Staten. De Senaat omvat 100 zetels, twee voor elke Amerikaanse staat. Deze plaatsen worden ingenomen door senatoren, die verkozen worden voor zes jaar. Elke twee jaar wordt een derde van de Senaat hernieuwd, dus tijdens de laatste verkiezingen weer. De vicepresident van de Verenigde Staten is de voorzitter van de Senaat en kan in het geval van een gelijk aantal stemmen van senatoren ook een stem uitbrengen. Het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten (Engels: United States House of Representatives) is het lagerhuis van het Amerikaans Congres. Het bestaat uit 435 stemgerechtigde leden en elk stemgerechtigd lid wordt gekozen in een congresdistrict dat vastgesteld wordt op basis van de gegevens van de volkstelling (census). Aan de hand van de tienjaarlijkse volkstelling wordt bepaald hoeveel vertegenwoordigers iedere staat krijgt toebedeeld in het Huis van Afgevaardigden. Bij een meer definitieve vaststelling van de uitkomst komen wij op deze materie weer terug.

error: Kopiëren mag niet!