Jogi: ‘Minister Sewdien moet belofte aan padieboeren waarmaken’

Hoewel Mahinder Jogi gekozen parlementariër is in het district Saramacca, heeft de politicus vorige week vrijdag besloten om naar Nickerie te rijden om zich daar zelf te oriënteren over het irrigatiewaterprobleem waarmee de padieboeren momenteel te kampen hebben. Een dag eerder had hij deze kwestie reeds aangekaart tijdens de openbare vergadering in het parlement. In gesprek met Dagblad Suriname zegt de VHP’er dat minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de padieboeren beloofd heeft dat zij uiterlijk 15 oktober 2020 zouden beschikken over genoeg irrigatiewater om hun voorbereidingen te treffen voor de komende inzaai, maar dat deze belofte twee weken later nog steeds niet is waargemaakt. “Als je dat hebt beloofd minister, dan moet je de mensen niet teleurstellen. Als er problemen zijn met geld, dan moet de minister van LVV met spoed een oplossing daarvoor zoeken met zijn collegaminister van Financiën. Ik hoop dat er deze week al een oplossing komt”, benadrukt de volksvertegenwoordiger. De inzaaiperiode van padie is van 1 november tot en met 31 december. Nu deze periode al is aangevangen, betekent het dat de boeren bij een late inzaai ook laat zullen oogsten en meer nog in de regentijd. “Dat betekent dat zij ook verliezen zullen lijden. Als de inzaaiperiode ook te lang verstrijkt, betekent het dat 7.000 tot 9.000 hectare minder ingezaaid zal worden”, aldus Jogi.

Kleine boot ingezet om gras op te schuiven in brede lozingen

De VHP’er keurt het af dat deskundigen van LVV mensen in kleine boten plaatsen om het gras van dichtbegroeide lozingen van ongeveer 35 meters breed met haken op te schuiven, terwijl draglines voor dit werk nodig zijn. “Als je niet eens een kanaal op de juiste wijze kan opschonen, hoe wil je dan de agrarische productie vorderen? Je zit al iets meer dan 100 dagen aan en je weet dat het pompgemaal van Wageningen niet goed functioneert, dan moet je je werkarmen aan het werk hebben gezet. Die pomp van Wageningen moet op gewenste capaciteit gebracht worden, zodat de boeren op tijd hun water kunnen krijgen voor grondbewerking en het inzaaien. Afhankelijk van het areaal hebben mensen enkele honderdduizend al geïnvesteerd. Alles is al duur en nu dreigen ze nog meer verliezen te lijden”, aldus Jogi.

Minister Sewdien is voor en na verkiezingen op oriëntatie naar Nickerie geweest

Volgens de politicus is minister Sewdien geen onbekend in de sector en heeft hij zelfs voor en na zijn aantreden als bewindsman oriëntatiebezoeken gebracht aan Nickerie. “Dus het moet geen verrassing voor hem zijn. De minister heeft enkele weken na zijn aantreden een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Ook is hij voor de verkiezingen meerdere keren in andere hoedanigheden naar Nickerie geweest. Ik neem dus aan dat al deze bezoeken hem in de gelegenheid hebben gesteld om kennis te nemen van al de problemen die spelen in de rijst- en agrarische sector binnen Nickerie en meer nog de problemen bij Wageningen met betrekking tot het pompgemaal en onderhoud van lozingen en kanalen en aanvoer van water”, aldus Jogi.

Contract met aannemer moet worden bekeken

Het ministerie van LVV heeft in 2016 een overeenkomst gesloten met Kirloskar Brothers LCC uit India voor de levering en installatie van de nieuwe pompen en de daarbij behorende onderdelen. De financiering van dit project, dat een waarde van ruim 9 miljoen Amerikaanse dollars heeft, wordt door Exim Bank uit India gedaan, terwijl de Staat Suriname het resterend deel van 2.5 miljoen Amerikaanse dollars op zich neemt voor aanleg en reparatie van de installatie in het gemaal. Bij dit project is de lokale aannemer Risugragar N.V betrokken. De drie pompen van het Pompgemaal Wageningen zijn ouder dan 60 jaar en kosten jaarlijks heel veel aan revisie en onderhoud. Jogi benadrukt dat er nu geen ruimte meer over is voor argumenten over hoe oud het pompgemaal is en hoelang het niet geregend heeft. “Ik wil horen: ‘De boeren hebben al water’. Dat is wat belangrijk is. Wanneer de aannemer al jaren bezig om die nieuwe pompen te installeren en het kan maar niet van de grond komen, dan moet de overheid nagaan of deze aannemer van nalatigheid kan worden verweten. Beëindig dan liever het contract en neem dan iemand aan die het werk wel kan doen. Want nu krijgt de regering een slechte naam”, aldus Jogi.

FR

error: Kopiëren mag niet!