Defensie-minister Mathoera bespreekt verdieping samenwerking met ambassadeur van India

Defensie-minister Krishna Mathoera heeft onlangs de ambassadeur van de India, Mahender Singh Kanyal, ontvangen. Op de agenda stonden onder andere de historische en de diplomatieke relatie en de bilaterale samenwerking tussen beide landen. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname woensdag 4 november 2020.

De diplomatieke relatie dateert van 1976. In 1977 opende India haar ambassade en Suriname deed dit pas in 2000 in India.

Tijdens het overleg werd ook stilgestaan bij de diverse zogenoemde kredietlijnen van India richting Suriname. Met de invulling van de diverse kredietlijnen is in de afgelopen jaren op verschillende vlakken samengewerkt aan de verdere versterking en professionalisering van de defensieorganisatie.

Het is dankzij deze kredietlijnen, dat het ministerie van Defensie communicatieapparatuur en zwaar materieel, zoals bulldozers en drie Chetak-helikopters, voor het Nationaal Leger heeft kunnen aanschaffen. Verder zijn trainingen verzorgd die zich toegespitst hebben op het opleiden van Chetak-piloten en technici voor het verrichten van onderhoud van de toestellen in Suriname. Ook de aanschaf van een fire-arm simulator is gefinancierd vanuit deze kredietlijn.

Minister Mathoera heeft, gezien de urgentie, meteen enkele afspraken gemaakt met ambassadeur Mahender Singh Kanyal inzake het achterstallige onderhoud en de inspectiewerkzaamheden van in het bijzonder de drie Chetak-helikopters. Deze moeten regelmatig worden ingezet voor essentiële militaire doeleinden zoals verkenning en patrouille. Maar, ook ten tijde van evacuatie of voor het transport van (militaire) goederen.

De ambassadeur haalde de samenwerking aan op het gebied van kaderopleidingen en trainingen. Daarop aansluitend gaf de hij te kennen, dat er wederom plaatsingsmogelijkheden zijn voor enkele kandidaten voor het volgen van opleidingen verbonden aan de National Defense College (NDC) en de Indian Technical en Economic Cooperation (ITEC).

Minister Mathoera heeft aangegeven zeker te zullen ingaan op het aanbod van de Indiase ambassadeur. Volgens haar zal het ministerie in haar beleid de komende periode, samen met de Indiase ambassade, de diverse trainingsmogelijkheden in kaart brengen om een optimale benutting te garanderen.

De dertiende ‘Aero India Exhibition 2021’ (https://aeroindia.gov.in/) is tijdens de ontmoeting tussen de Defensieminister en de Indiase Ambassadeur ook ter tafel gekomen. Dat is een prestigieuze tentoonstelling van 3-7 februari 2021, georganiseerd door het ministerie van Defensie van India, waaraan behalve India nog zeven andere landen deelnemen. Ambassadeur Singh Kanyal deed meteen het verzoek aan minister Mathoera om dit evenement bij te wonen.

De exhibitie demonstreert het allernieuwste op technologisch gebied ten behoeve van de krijgsmachtdelen. Minister Mathoera gaf te kennen dat dit evenement van zeer grote waarde is, omdat het blijven moderniseren van de defensie-technologie noodzakelijk is gezien de steeds uitdijende cybercrime wereldwijd.

error: Kopiëren mag niet!