AHKCO zet onderwijs voort ondanks uitdagingen Covid-19

De Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO) laat zich niet kisten, ondanks in Suriname op dit moment alle sectoren te kampen hebben met de gevolgen van het Coronavirus. Internetfaciliteiten, geldmiddelen en een dosis onlinevaardigheden en skills zijn voor nu de belangrijkste factoren om het onderwijsproces in goede banen te leiden. AHKCO-directeur Armand Snijders is tijdens een bezoek van Cultuurdirecteur Roseline Daan breedvoerig ingegaan op de positie van dit onderwijsinstituut en zaken, die de dringende aandacht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het Directoraat Cultuur behoeven.

“Gelet op de ontwikkelingskoers die de mediacultuur binnen onze samenleving opgaat, behoeft het geen betoog dat AHKCO een belangrijke rol vervult in deze. Om haar positie te verstevigen en een grotere erkenning te krijgen zowel nationaal als internationaal, is het belangrijk dat het accreditatieproces van de aangeboden opleidingen wordt voortgezet.” Volgens Snijders is gekozen voor de opleiding Sociaal Culturele Vorming (Socuvo), omdat dat deze qua voorbereidingen in een ver gevorderd stadium verkeert. De overige opleidingen, te weten Journalistiek en Beeldende Kunst, volgen daarop. Er is een commissie ingesteld, die voor de verdere voorbereidingen van de accreditatie moet zorgdragen.

Het pand waarin AHKCO gevestigd is, is toe aan renovatie. Een begroting die eerder goedgekeurd werd, moet thans geëvalueerd worden vanwege de hoge valutakoersen. Dit baart het instituut enorm veel zorgen, omdat de koers niet alleen de renovatie van het pand bemoeilijkt. Het blijkt dat torenhoge kosten gemoeid gaan met het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijsproces, eveneens gelden voor AHKCO. “Voor studenten die niet over internetfaciliteiten beschikken, betekent dit ruim duizend Surinaamse dollars per maand betalen voor internet. Wij willen naar alternatieven uitkijken”, aldus de AHKCO-directeur die een collegezaal, de zogenaamde multimedia ruimte, wilt benutten voor zijn studenten. Voor degenen zonder een computer of laptop zal het alternatief geboden worden om in voornoemde ruimte alsnog online colleges te volgen. Cursusleider Jane Kolf-Berggraaf voegt daarbij aan toe dat het huidig curriculum aan een evaluatie zal worden onderworpen om deze aan te passen aan het huidig onderwijsklimaat in ons land. De 1-jarige opleiding Journalistiek en Communicatie, van initiatiefnemer Kolf-Berggraaf, is inmiddels overgenomen door AHKCO. Deze opleiding is volgens Kolf-Berggraaf heel geschikt voor ambtenaren, die binnen hun eigen werkgebied bijgeschoold kunnen worden op het gebied van journalistieke en communicatieve vaardigheden. 

Beide directeuren zijn van oordeel dat de academie in de achter ons liggende jaren zijn rol binnen de samenleving heeft bewezen en gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. De samenwerking met het Caribisch gebied moet naar zeggen van cultuurdirecteur Daan verder geïntensiveerd worden. Namens AHKCO overhandigde Snijders het strategisch document 2020-2024 aan directeur Daan. Beide directeuren hebben aangegeven spoedig weer bij elkaar te komen om de verdere plannen van dit instituut te bespreken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: