DA’91 vindt beleid regering Santokhi onvoorspelbaar

Binnen onze samenleving heerst er een groeiend onbegrip over de manier waarop president Chandrikapersad Santokhi opereert. Volgens Guilermo Huisden, hoofdbestuurslid van DA’91, is het vooral het benoemingsbeleid van deze regering dat veel burgers de wenkbrauwen doet fronzen. Huisden stelt dat hoewel velen nog spreken van een ernstige mate van nepotisme in dit beleid, is het voor anderen al erger dan dat. De wijze waarop de benoemingen geschieden, wekt de indruk dat de Staat Suriname gezien en ingezet wordt als een familiebedrijf, geeft Huisden aan. De benoemingen van personen uit de vorige regering, die in het vorig bewind mee hebben gewerkt aan de afbraak van onze economie, en nu wederom in de gelegenheid worden gesteld om zelf functies in te vullen en zoniet om anderen naar voren te schuiven om dat namens hun te doen en daarbij te fungeren als de zogenaamde ‘puppet masters’, ervaart Huisden als het meest storende.

Huisden wil niet te diep ingaan op geluiden van onvrede vanuit de partijstructuren van de partij, waar president Santokhi zelf leiding aan geeft, omdat zoals hij zegt “het niet de gewoonte is van de partij waar ik toebehoor, DA’91, om de ontwikkelingen binnen andere partijen te bespreken. Wij geven uiting aan de wensen en noden van onze samenleving”. Maar het is volgens hem geen geheim dat ook de partijstructuren van de president zijn partij niet gelukkig zijn met de huidige aanpak van de regering.  Volgens Huisden kan het niet anders, want ook zij zijn deel van deze samenleving.

Een van de heetste hangijzers volgens het hoofdbestuurslid is ook het onbegrijpelijk verschil in standaarden voor invulling van rvc’s.  Op bepaalde momenten worden personen geplaatst of juist geweerd met gebruikmaking van het deskundigheidsargument, terwijl in andere gevallen er personen benoemd worden die schitteren van de afwezigheid van enige ervaring en/of kennis, doch slechts op basis van het ‘familiebeginsel’.  Het is volgens Huisden ook opvallend dat alle benoemingen worden doorgedrukt en ondertekend door de president. Het bestuurslid ziet hierin een bevestiging dat de president niet in staat blijkt te zijn om o.a. vp Brunswijk aan dezelfde standaarden te houden waar hij anderen aan houdt. Huisden geeft aan dat hij niet anders kan constateren dan dat deze ontwikkelingen het idee versterken dat deze regering een valse start heeft gemaakt door de afspraken met het volk in te ruilen voor geheime afspraken met de vorige president. 

In gesprekken met DNA-leden van de coalitie komt volgens het bestuurslid ook gedekt en ongedekt naar voren hun blijk van frustraties om geen inhoud te kunnen geven aan de afspraak met het volk. DNA-leden zouden klagen dat zij gekort worden op spreektijd vanuit de fractie. Huisden ziet dit als zeer zorgwekkende indicaties, omdat zoals hij dat zegt: ‘wij allemaal weten hoe vernietigend de resultaten zijn van een DNA, die niets anders is dan een rubberen stempel’.

Samenvattend is de evaluatie die het hoofdbestuurslid na 100 dagen regering Santokhi maakt dat deze periode niet geresulteerd heeft in een toename van het zekerheidsgevoel bij de samenleving. Volgens het bestuurslid is juist het tegendeel gebeurd. Huisden ziet dit niet alleen als het ontbreken van een gezonde basis voor het benodigd vertrouwen in de regering om de komende vier jaar beleid uit te zetten. Hij vreest dat het nog ernstiger is dan dat en dat deze ongezonde ontwikkelingen kunnen leiden tot een oplopende spanning in de samenleving en zo de kans op een gezonde, welvarende en veilige samenleving ernstig in gevaar brengt. Huisden doet in het belang van de Surinaamse samenleving, die echt veel beter verdient, dan ook een dringende oproep aan de regering Santokhi om per direct van koers te veranderen en invulling te geven aan de afspraken met het volk!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: