‘Commissie Rehabilitatie ALCOA mijnen’ geïnstalleerd

In verband met de afronding van de ALCOA-deal heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, de ‘Commissie Rehabilitatie ALCOA mijnen’ geïnstalleerd. De installatie vond plaats op vrijdag 30 oktober 2020. De commissie wordt voorgezeten door Asha Gemerts, waarnemend directeur van het Bauxiet Instituut Suriname (BIS), en bestaat uit functionarissen van de kabinetten van de president en de vicepresident, BIS, NIMOS en de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en NH.

Voor de commissie is een immense taak weggelegd. De commissie is belast met het begeleiden en monitoren van het rehabilitatieproces van de ALCOA-mijnen.  Zo zal zij de NH-minister ook moeten adviseren inzake mogelijke afwijkingen van milieuverdragen of plannen voorgesteld door de Suralco.

De controle- en monitoringswerkzaamheden zullen conform de afspraken vervat in de saneringsovereenkomst tussen de Staat Suriname en de Suralco en de Alcoa Minerals of Suriname worden uitgevoerd. Een belangrijk criterium hierbij is dat de bedrijven zullen moeten voldoen aan de mijnsaneringsstandaarden. Aan het einde zal de Suralco een Mine Rehabilitation Closure Report aan Suriname overleggen, waarin wordt vastgelegd dat aan de mijnsaneringsstandaarden wordt voldaan.

Met de Suralco en Alcoa Minerals of Suriname is ook overeengekomen dat zij de sanering – en rehabilitatiedoelstellingen zullen opstellen voor het elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van de negatieve gevolgen van de mijnbouw exploitatie op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu. Volgens de NH- bewindsman behoudt Suriname zich het recht voor om op alle locaties waar sanerings- en rehabilitatiewerkzaamheden worden of zijn uitgevoerd de controle te verrichten met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsprocedures van de organisaties.

De ‘Commissie Rehabilitatie ALCOA mijnen’ is ingesteld voor de periode van 1 jaar en is aangevangen op 1 november 2020 met de mogelijkheid deze naar gelang de noodzaak te verlengen. De commissie is verantwoording verschuldigd aan de minister van NH. Voorts benadrukte minister Abiamofo dat de instelling van zo een commissie van essentieel belang is voor de waarborging van het milieu voor de volgende generaties.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: