De Molen verontwaardigd over plan EZ omtrent import meel

“Niet opportuun om te gaan importeren, terwijl er een lokale producent is’

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Julio Bhikharie, CEO van De Molen NV, verontwaardigd te zijn over de bekendmaking van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), dat er gesubsidieerde meel geïmporteerd zal worden ten behoeve van de broodproductie. Bhikharie zegt persoonlijk in gesprek geweest te zijn met het ministerie en data te hebben overlegd. “De minister kiest echter voor een importmodel. Het alternatief is simpel, er zijn afspraken met De Molen, die kan de regering voortzetten.”

Als nationale meelproducent heeft De molen afspraken met de regering van Suriname met betrekking tot stabiele meel- en broodprijzen. “De lokale productie wordt momenteel gefaciliteerd bij de import van granen. Door middel van verrekening wordt de meelprijs stabiel gehouden. Dit legt geen druk op de cashmarkt, de overheid hoeft geen wetten te overtreden voor het vrijstellen van importrechten en ook nog subsidiëren”, zegt Bhikharie. “Het is niet opportuun om te importeren als er al een lokale producent is. Ergste van alles is dat de minister gaat kiezen voor subsidie waar je echt gaat betalen. Deze vorm van importsubsidie zal nog meer onnodige druk leggen op de al schaarse vreemde valuta en zal desastreus zijn voor nationale productie. Je bevordert import. In het huidige model geniet de regering een faciliteit bij de Islamic Development Bank. Zij importeren de granen via een tender voor de overheid en die wordt verkocht aan De Molen. Dit stimuleert productie en werkgelegenheid. De Molen is de enige meelproducent in Suriname en verkoopt meel aan alle bakkerijen in ons land. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het een intentie c.q. idee is van het ministerie, welke nog niet is uitgewerkt”, stelt Bhikharie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: