Commissariaten Paramaribo pakken bermen aan

“Bermen geen eigendom, wel onderhoudsplichtig”

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost zal samen met zijn collega van Zuid-West de bermen in Paramaribo aanpakken. “De bermen vallen in principe onder het ministerie van Openbare Werken van het directoraat Openbaar Groen”, merkt Bhola op. De districtscommissaris laat weten dat vanuit het ministerie is gekozen voor een doelmatige aanpak waarbij de natte en de droge infrastructuur vanuit twee departementen zal worden beheerd. Het districtscommissariaat heeft echter ook veel te maken met bermen vertelt de dc.

Oneigenlijk gebruik

“Er is sprake van veel oneigenlijk gebruik van de bermen.” Op en om de bermen zijn er veel perikelen, met name de plicht van de burger om deze te onderhouden. Burgers hebben de plicht om de bermen zelf te onderhouden. De burgervader haast zich erbij te vermelden dat dit niet betekent dat er sprake is van eigendom van de berm. “Want door de jaren is het zo gedoogd dat mensen naar eigen inzicht de bermen gebruiken. De een plaatst autowrakken, de ander bouwt opstallen of je ziet grote blokken stenen als afbakening.” Bhola vertelt dat zulke zaken direct op het bord van het commissariaat komen vanwege de kerntaak van het handhaven van de orde en veiligheid in de samenleving. “Vandaar dat het belangrijk is om te communiceren met de gemeenschap dat bermen geen eigendom zijn maar dat deze wel onderhoudsplichtig zijn.” De dc wijst erop dat het onderhoud van bermen geen kerntaak is van het commissariaat. Het commissariaat heeft daarmee niet de competentie tot het onderhouden van bermen.  “We hebben wel de taak om de burgerij erop te attenderen dat zij hun voordeur schoon en toegankelijk dienen te houden.” De berm is niemands eigendom. Burgers motiveren is naast het controleren belangrijk om de verantwoordelijkheid te dragen voor het onderhoud van de bermen. De dc licht toe dat we het nu anders en beter moeten gaan doen. Hij herhaalt dat het de taak is van Openbaar Groen die belast is met de onderhoudstaak van de bermen. Autowrakken zullen worden opgeruimd, de kosten hiervan komen voor rekening van degenen die beheersdaden uitvoeren laat de dc optekenen.

Wild West

De dc noemt de situatie op de bermen een wildwest en daar komt verandering in. Hij noemt de opstallen langs de weg waar van alles en nog wat worden verkocht. “Men is vergunningplichtig en er worden geen nieuwe vergunningen uitgegeven in geheel Paramaribo. Verlengingsaanvragen voor een vergunning worden ook niet meer verlengd”, zegt Bhola. “We willen naar een ordening waarin de bermen weer vrij komen.” De dc is zich ervan bewust dat dit niet voor iedereen goed nieuws is, maar verwijst naar situaties aan de Lalarookhweg dat voetgangers op het wegdek moeten lopen. “Dat is levensgevaarlijk, dus de politie zal ernstig optreden en is in de hoogste staat van paraatheid.” Hiervoor is er overleg geweest met de regiocommandant en er zal strak opgetreden worden. “We zijn on speaking terms met de samenleving, want we zijn er om de samenleving te dienen. In goed overleg met de eigenaren willen we kijken hoe zij hun activiteiten elders kunnen voortzetten. We willen niemand brodeloos maken.”  Bhola noemt een ‘decreet’ uit 2018 dat deze bermactiviteiten heeft verboden. “Maar daarna is men toch doorgegaan om bouwsels op te zetten. De mensen waren toen al in overtreding”, geeft de dc aan. “Op een bepaald moment houdt een dergelijk avontuur op te bestaan”, besluit Bhola.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: