Creola en het probleem van wateroverlast

Creola in het district Saramacca langs het Saramaccakanaal loopt nog regelmatig onder water. De hydroloog professor, Sieuwnath Naipal, merkt op dat elke rivier overstromingsgebieden kent. Wanneer overstromingen lang uitblijven, zijn mensen geneigd op die plekken te gaan wonen. Deze overstromingsgebieden, die door het meegevoerde slib vaak vruchtbaar zijn, moeten volgens Naipal goed in kaart gebracht worden. Overstromingen kunnen door neerslag en het getij plaatsvinden. “We hebben een bijzonder zware taak om niet alleen de kust te verdedigen, maar ook moeten we langs de rivieren de impact meerekenen.” De gevaren moeten in kaart gebracht worden, omdat het meest voor de hand liggende het aanbrengen van dammen en dijken is, vertelt Naipal, terwijl het water altijd het laagste punt opzoekt. Het water sijpelt niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds. Wetenschappelijke gegevens zijn daarom belangrijk om in te kunnen spelen op de gevolgen. “Op die manier weten mensen ook hoe ze moeten handelen.”

Oplossingen
Een rivierdijk is een zware kostenpost, merkt de hydroloog op. Er is technisch veel mogelijk, waarbij de stromingen dieper naar de rivier toe worden gericht. Dit kan door kribben op een bepaalde manier te bouwen. Ook stromingen kunnen worden afgeleid. Aan de technische know how ligt het volgens Naipal niet, want daarover beschikt Suriname. “Maar de kosten moeten ergens vandaan komen.” Vooral omdat de bouw van een dijk het doel heeft om de mensen te beschermen tegen het water, terwijl kijkend naar voorbeelden, zoals dijken langs de Rijnrivier, deze vanuit commercieel oogpunt zijn gebouwd vanwege de grote bedrijvigheid. Dat motief speelt in Suriname veel minder, maakt de professor duidelijk. Bovendien merkt Naipal op om ook samen met de plaatselijke bevolking te kijken wat de beste manier is om samen de situatie te veranderen. De bewoners zitten ondertussen al jaren met de handen in het haar. Of het aanplanten van mangrove net als te Weg naar Zee een duurzame oplossing zou kunnen zijn, kan Naipal nog niet bevestigen, omdat de groei van de planten in het zoetwater van Saramacca nog beter bestudeerd moet worden.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: