Allerzielen op de Rooms Katholieke begraafplaats

De Stichting RK Begraafplaats heeft bekend gemaakt dat op 2 november, Allerzielen, de poorten van de begraafplaats aan de Schietbaanweg open zullen zijn van 7.00 uur ’s morgens tot 9.30 uur ’s avonds. “Hiermee wordt de ruimte gegeven aan alle nabestaanden om de graven van hun dierbare(n) te bezoeken. Traditioneel gaan vele katholieken op deze dag naar het graf van hun dierbare(n) om schoon te maken, een bloemetje te leggen, een kaarsje aan te steken en te bidden. Uiteraard worden de protocollen voor Covid-19 in acht genomen en zal het geheel zich voltrekken in het nieuwe normaal.”

Bijzondere aandacht voor kinderen

Vanaf 10.00 uur in de ochtend zullen de stands open zijn, waar de bezoeker terecht kan voor het kopen van bloemen, kaarsen, snacks en drinken. “Dit jaar is er ook bijzondere aandacht voor kinderen: hoe zij omgaan met het heengaan van een dierbare. Onder begeleiding zullen zij aangezet worden om op een creatieve manier uiting te geven aan hun verdriet. De werkstukken zullen in een expositie te zien zijn na de dienst van 5.00 uur. In de katholieke kerk bidden wij gedurende de hele maand november extra voor alle overleden gelovigen.”

De celebranten

De bekende requiemmis, die jaarlijks gehouden wordt in de aula van de begraafplaats, begint om 5.00 uur ’s middags. De celebranten zullen zijn pater Esteban Kross, vicaris-generaal van het bisdom, en pater Kumar Irudayasamy van de Heilige Driekoningenkerk. De muzikale omlijsting is toevertrouwd aan Pater Martin Noordermeer is.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: