PECS: Staatskas derft gemiddeld U$ 5 miljoen vanwege vermakelijkheidsbelasting

PECS, het Platform ter bevordering van Entertainment, Cultuur en kunst in Suriname heeft wederom een update. Dagblad Suriname verneemt het volgende van voorzitter Bryan Muntslag. In 2019 waren de inkomsten van de staat uit vermakelijkheidsbelasting ruim SRD 7 miljoen wat neerkwam op ruim U$ 1 miljoen. Als er uitgegaan wordt van deze cijfers derft de sector in 2020 gemiddeld ruim U$ 5 miljoen. PECS heeft haar ontevredenheid en misnoegen geuit over de langzame aanpak van haar grieven en willekeur bij het verlenen van toestemming aan instanties inzake het organiseren van feesten en events zonder de juiste event protocollen, ondanks de duidelijke mededeling van de President dat feesten op zich verboden is. Van belang is dat de gemeenschap met in het bijzonder deze branche, gestructureerd en gecontroleerd toestemming krijgt om weer events te mogen organiseren. Events zijn zeker niet alleen feesten, maar ook beurzen, product launches, seminars, conferenties, lezingen etc. PECS maakt zich zorgen dat vanwege de situatie van willekeur dit tot wanorde en burgerlijke ongehoorzaamheid kan leiden tijdens de Kerst en -oudjaarsactiviteiten, zowel in klein- als grootverband, met als grootste en direct gevolg stijging van de Covid 19 gevallen. De stuurgroep van het platform en het protocolteam van het Ministerie van volksgezondheid gaan zich buigen over voorstellen en protocollen die zijn aangeboden door PECS.  Met  als doelstelling om modellen te bestuderen om zodoende te geraken tot openstelling van de sector. In het weekeind is reeds gesproken met een vertegenwoordiging van het kabinet van de President, Alven Roosveld en Assembleelid Kanape,  over deze materie, waarbij met name het punt van financiële tegemoetkomingen aan de orde is gekomen. Er zijn namelijk nu reeds bedrijven die op het randje van faillissement staan vanwege de hoge kosten die niet te betalen zijn. Ondersteuning van de meest behoeftigen is noodzakelijk. Met de indiening van deze protocollen en voorstellen waaronder het organiseren van een Pilot Event, hoopt de organisatie dat er spoedig een oplossing komt in de financiële situatie van deze duizenden Surinamers.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: