Heengaan Jerrel Vierklau verlies voor Suriname en de toneelwereld

De acteur Jerrel Vierklau is zaterdag geheel onverwachts komen te overlijden op 50-jarige leeftijd. Het heengaan van de immens populaire Surinaamse artiest heeft de samenleving wel geschokt. Vierklau is een Surinaamse toneelspeler geweest die alle groepen in de samenleving kon aanspreken. Met zijn talent en zijn optredens roerde hij thema’s aan die in Suriname universeel herkenbaar waren. Dat geldt trouwens ook voor de toneelgroep Asago waar hij lid van was. Deze theatergroep en deze acteur met name hadden een nationale uitstraling en ze stijgen boven de groepen uit. Vierklau heeft getoond hoe een mens zijn talent kan uitbuiten en hoe men met dat talent de gehele samenleving kan bestrijken. Er zijn maar weinig Surinamers die Vierklau niet hebben gekend, de gevoelens die hij losmaakte bij iedereen was hetzelfde. Vierklau was in staat de hoge bloeddruk van mensen die weleens stressvolle levens hebben in Suriname, te laten zakken. Hij was in staat, altijd, om mensen voor enige tijd hun problemen te laten vergeten en uit zijn dak te gaan. Maar Vierklau kon vooral iedereen, of je nou op dat moment problemen had of niet, laten lachen met alles wat hij deed. Hij was levensgroot aanwezig in zijn reclamespots op televisie, maar hij was ook als een reus duidelijk aanwezig op de planken als hij toneel speelde voor Asago. Met zijn talent en de wijze waarop hij daarmee omging, had Vierklau geen leeftijd, geen geslacht en ook geen etnische achtergrond. Hij was veel groter dan deze kwalificaties, door de tijden heen kunnen publieke figuren alles- en iedereen overstijgend worden en dat was de acteur in ruime mate gelukt. Het voortijdig heengaan van Vierklau is een zeer groot verlies, maar hij heeft een voorbeeld achtergelaten voor zowel mensen actief in de entertainmentsector, maar ook degenen die actief zijn in het sociaal-maatschappelijk werk en in de politiek.

Acteurs en andere publieke figuren hebben in de diverse Surinaamse samenleving een rol te vervullen. Die rol wordt vervuld door samen te smeden en bruggen te bouwen. Vierklau heeft samengesmeed en bruggen gebouwd. Daarvoor moet de samenleving hen dankbaar te zijn. Het verlies dat de acteur achterlaat in Asago is ook groot. Asago is ook een toneelvereniging, dankzij Vierklau en anderen, die Suriname universeel aanspreekt. Het is volkstoneel dat door iedereen wordt begrepen in Suriname, de thema’s spreken eenieder aan. De populariteit van Vierklau is niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland waar een groot Surinaams diaspora woonachtig is. Het volkstoneel van Asago is vastgelegd en geconserveerd, maar het moet wetenschappelijk worden vastgelegd als maatschappelijk fenomeen in een multi-etnisch land dat steeds hechter naar elkaar toe groeit. Dat is voer voor sociologen onder andere. De rol die acteurs als Vierklau hebben gespeeld in het smeden van een hechtere natie, dient ook te worden onderzocht. Het zijn studieobjecten die hopelijk door onze wetenschappelijk instituten dienen te worden herkend. Asago en ook Vierklau kunnen gerust bestempeld worden als een exportproduct van Suriname. Het moet wel gezegd worden dat het gedachtegoed van Asago, de thema’s die ze steeds aanroeren, vraagt om erkenning door de overheid. De maatschappelijk waarde van het gedachtegoed dat ze middels komedie uitdragen voor het volk is enorm. Daarin is er ook ruimte voor zelfkritiek. Wanneer we het internet afstruinen dan merken we dat er geen artikelen ter beschikking zijn van acteurs als Vierklau, ondanks hun populariteit. Alhoewel de intellectuele klasse de producten van Asago en Vierklau consumeren en er zelfs als mens daardoor beter van worden, duidt het afwezig zijn op bijvoorbeeld Wikipedia erop dat de erkenning bij de intelligentsia er niet is. Dat is jammer genoeg het geval bij veel volksentertainers, talenten die met een gave zijn geboren en niet per se naar de toneelschool of het conservatorium zijn geweest. Deze miskenning van onze volkskunstenaars moet door directoraat Cultuur worden doorbroken. Het moet mogelijk zijn om alle relevante gegevens van Vierklau te googlen en daarmee verder te gaan. In elk geval benadrukken wij dat Jerrel Vierklau op 20 oktober 1969 is geboren. Hij zou enige tijd hebben gediend als politieman in het korps in een tijd toen de dienst nog bruin geüniformeerd was. Vierklau bezocht de Stahelinschool glo-school en daarna de Leeuwinschool (mulo). Vierklau zou de politiedienst op gegeven moment hebben verlaten, speciaal om zich volledig te richten op het acteren. Het is hem gelukt om een succesvolle acteur te zijn, maar ook om maatschappelijk van nut te zijn en een behoorlijke toegevoegde waarde te hebben. Het netwerk van Vierklau was divers. Zijn gedachtegoed moet door andere acteurs, waaronder die onder zijn naaste familie, worden erkend en voortgezet. Iedere publieke figuur moet streven om zo geliefd te zijn als Vierklau, dwars door alle groepen in de samenleving heen. Sterkte aan de familie en vrienden, aan Asago en aan de Surinaamse samenleving.      

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: