Minister Somohardjo: “Er wordt diepgaand gekeken naar de mogelijkheden voor vervroegd pensioen ambtenaren”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de minister van Binnenlandse Zaken(Biza), Bronto Somohardjo, dat er uitvoerig wordt gekeken naar de mogelijkheden voor vervroegd pensioen voor ambtenaren. Minister Somohardjo benadrukt dat het momenteel een idee is dat diepgaand onderzocht zal worden.

Missies naar het binnenland

Biza heeft onlangs toestemming gehad van de president Chan Santokhi om missies te sturen naar de districten voor het registeren van landsdienaren overheidsbreed. Minister Somohardjo wilt overstappen van een informatie gedreven overheid naar data gedreven overheid. “Om het ambtenarenapparaat efficiënter te maken, hebben wij data nodig. Daarom zijn wij begonnen met het registeren van de landsdienaren. Na de te verkregen data te hebben verwerkt, kan er ook gericht naar oplossingen worden gezocht voor de 4 categorieën die het ministerie eerder had geïdentificeerd. Wij verwachten ongeveer midden december een beeld te hebben van het totaal ambtenarenbestand om dan te bepalen op welke manier we het ambtenarenapparaat gaan hervormen.” De minister stelt dat hij goede hoop heeft voor de missies. Eerder zijn er al ruim 5.000 ambtenaren geregistreerd in de stad. “We willen echt een beeld hebben over hoeveel ambtenaren er eigenlijk zijn. Dat is belangrijk om het beleid te kunnen bepalen. We zeggen wel dat we zoveel duizenden ambtenaren hebben. Nu is het tijd om echt precies na te gaan hoeveel er daadwerkelijk zijn. Daarop voortbouwend kunnen wij beslissingen nemen.”

Niet schromen voor moeilijke beslissingen

Minister Somohardjo vervolgt dat de president heeft aangegeven dat zij niet zullen schromen om moeilijke beslissingen te nemen. “Daar ben ik ook voor. Als het goed is voor het land, dan zullen wij het doen.” De minister stelt dat hij momenteel diepgaand bezig is te kijken naar de mogelijkheden van vervroegd pensioen voor een deel van de ambtenaren die in dienst zijn. We kijken of het mogelijk is om de mensen die 55 jaar oud zijn vervroegd met pensioen te sturen. Het idee is om het aantrekkelijker te maken om met pensioen te gaan. Je dienstjaren worden dan op je 55ste gelijk naar 35 jaren opgetrokken of je nu op dat moment 20 of 31 dienstjaren hebt. Dan ontvangen zij 70 procent pensioen. Hoe meer dienstjaren hoe meer pensioen, 2% per jaar. Wij moeten het attractief maken voor hun en de personen kunnen motiveren. Dan maken wij het ambtenarenbestand efficiënter met 25 procent. In een keer ben je dan een vierde kwijt. Het gaat op de lange termijn de staat miljoenen besparen. Je betaalt minder. Dat is een idee waar ik heel uitvoerig naar kijk. Natuurlijk zal het ook besproken worden met de president en vicepresident. We moeten kijken hoe wij dit kunnen uitvoeren. Wat zijn de voordelen en de andere aspecten. Tot nu toe lijkt het mij heel positief, geeft de minister aan. Als wij het goed doen, kunnen er 12.000 tot 15.000 ambtenaren met vervroegd pensioen. De besparingen voor de staat kunnen in de orde van 90 miljoen per jaar zijn. Dat is het idee en wij zullen het uitvoerig bespreken, voordat er beslissingen genomen worden.”

Alle ruimte van de president

De minister geeft verder aan dat hij dankbaar is dat zijn ministerie de missies mag doen. “Het ging eerder om de registratie van ambtenaren bij Binnenlandse Zaken alleen en dan nog hebben wij honderden van anderen ministeries gehad. Die personen hebben wij gelicht en doorgegeven aan de ministeries.” De bewindsman stelt dat het ministerie verantwoordelijk is voor het ambtenarenbestand. Minister Somhardjo stelt dat de samenwerking met collegaministers heel goed is. Tenslotte stelt de minister dat de bewindslieden alle ruimte krijgen van president Santokhi om beleid uit te zetten. “We hebben alle ruimte om met ideeën aan tafel te komen en dat is natuurlijk prettig”, aldus minister Bronto Somohardjo.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: